Varis Tedavisi

Varis, deri altında çoğu gözle görülebilen ya da parmak dokunuşuyla hissedilebilen kıvrıntılı normalden genişlemiş toplardamardır. Varisler çoğunlukla bacaklarda görülür.

 • Bacak varisi toplumda çok yaygın görülen bir toplardamar hastalığıdır.
 • Son 15 yılda gelişen lazer, radyofrekans ve yapışkan gibi ameliyatsız tedavi yöntemleri ile varis tedavisi artık çok daha kolaylaştı.
 • Ameliyatsız tedavi yöntemi ameliyat tedavisine göre daha etkili, daha kolay ve tekrar şansı daha az olan bir yöntemdir.
 • Ameliyatla yapılabilen tüm varis tedavileri ameliyatsız yöntemlerle de yapılabilir.
 • Bu yöntemlerle daha önce tedavi edilmiş ancak tekrarlamış varislerin giderilmesi de mümkündür.
 • Hastalar tedaviden hemen sonra evine gidebilir ve bir gün sonra normal yaşamlarına dönebilirler.

Varis tedavi edildiğinde varise bağlı tüm yakınmalar ya çok ciddi azalır ya da tamamen kaybolur.

Varis nedir?

Varis, deri altında çoğu gözle görülebilen ya da parmak dokunuşuyla hissedilebilen kıvrıntılı normalden genişlemiş toplardamardır.

Varisler çoğunlukla bacaklarda görülür. Diğer bölgelerde de seyrek olarak varis oluşabilir (yemek borusu varisleri gibi) ama bunların bacak varisi ile hiç bir ilgisi yoktur.

Bacak varisi toplumda oldukça çok sık görülür. Bazı insanlarda hiç şikayet oluşturmazken bazılarında ciddi yakınmalara yol açabilir. Ya da sadece dış görünümü rahatsızlık verebilir.

1999 yılında Amerikalı bir Girişimsel Radyoloji uzmanının variste ilk defa lazer tedavisini uygulamasıyla ameliyat tedavisi geri planda kalmış ve bacak varisi tedavisinde çok daha etkin yeni bir dönem başlamıştır

Günümüzde varis ameliyatsız yöntemlerle kesin olarak ve tamamen tedavi edilebilir. Bu bazen tek seans tedavi bazen birden fazla seans tedavi gerektirir.

Varis neden olur?

Bacak varisleri bacak toplardamarlarda bulunan kapakçıkların bozukluğuna bağlı gelişir. Her insanın bacağındaki toplardamarlarda her 5-10 cm de bir küçük kapak vardır. Bacak toplardamarları, taşıdığı kanı kalbe götürür. Akım tek yönlü ve kalbe doğrudur. Ayağa doğru akım olmaz. Bunu sağlayan kapaklardır. Bu kapaklar kan akımının aşağı doğru kaçmasını yani kaçağı engeller. Bazen bu kapaklar bozulur ve bacak damarındaki kan ara ara geri kaçar. Buna kaçak, venöz yetmezlik ya da venöz yetersizlilk denir. İşte bacakta büyük varis oluşumuna yol açan sorun bu kacaktır.

Varis kimde görülür?

Varis, tüm erişkin insanlarda görülebilir. Ancak birinci derece akrabalarında olanlarda, kadınlarda, özellikle birden fazla doğum yapmış kadınlarda ve kilolu kadınlarda daha sık görülür. İşi gereği uzun süre ayakta kalan ya da uzun süre oturanlarda da daha sıktır.

Varis belirtileri nelerdir?

 • Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve ağırlık hissi, yanma ya da sıcaklık hissi
 • Genelde gece yatınca olan bacak krampları. Kramplar bir dönem görülüp sonra tamamen kaybolabilir.
 • Ayak bileğinde şişlik
 • Varis olan yerlerde kaşıntı en temel yakınmalardır.

Bazı insanlarda bunların biri ya da bir kaçı, bazı insanlarda ise tümü olabilir. Gözle görülen belirtiler ise ayak bileği bölgesinde şişlik ya da ödem, uzun dönemde ayak bileği iç kesiminde kahverengi renk değişikliği ve yine özellikle bu bölgede yaygın kılcal damarlar.

 • Kanama: Varisler seyrek olarak kanayabilir. Çok seyrek olduğu için sorun değildir.
 • Pıhtılaşma: Varislerde pıhtılaşma olabilir ancak bu da seyrektir ve genellikle çok büyük varislerde olur. Küçük varislerde pıhtılaşma pek beklenmez. Oluşan pıhtının akciğere atması çok daha seyrektir.
 • Huzursuz bacak: Varis seyrek olarak gece yattığında bacaklarda huzursuzluk oluşturabilir.

Çok dikkat edilmesi gereken konu bacaklarda olan şikayetlerin varislere bağlı olup olmadığı anlayabilmektir. Çünkü bacaklardaki her ağrı ya da her şişlik, sıcaklık hissi ya da her kramp varise bağlı olmayabilir.

Halk arasında bacak varisinin kalp hastalığı ile ilişkili olduğu söylenir. Varis ile kalp hastalığının herhangi bir ilgisi yoktur.

Varis çeşitleri nelerdir?

Bacaklarımız da gördüğümüz varislerin 3 türü vardır. Bu türleri bilmek önemlidir, çünkü değişik varis türü değişik şikayet oluşturur ve tedavileri birbirinden farklıdır.

Kılcal damar ya da kılcal varisler: Ciltten çıkıntı yapmayan, saç kılı inceliğinde (1 mm den daha ince), kırmızı-mor renkli damar genişlemeleridir. Bacakta her bölgede görülebilir. Genelde şikayet oluşturmaz. Görüntü insanı rahatsız ederse tedavi edilebilir.

Orta boy (ağ yapısında) yeşil varisler: Ciltten hafif çıkıntı yapan, her zaman koyu yeşil renkli, çapları 1-3 mm arasında değişen kıvrıntılı damarlardır. Diz arkasındaki deride sıktır. Genelde hiç yakınma oluşturmaz. Tedavisi çok kolaydır.

Büyük varisler: Ciltten bariz çıkıntı yapan, büyük geniş toplardamarlardır. Bunlar derinin oldukça altındadır, bu nedenle yeşil ya da mavi değil deri rengindedir. Bu varisler gerçek hastalık olarak kabul edilir. İnsanlarda ciddi şikayete yol açan bacaklarda ağrı, yorgunluk, yanma, ayak şişliği, gece krampları gibi şikayet oluşturur.

Varis tanısı nasıl konulur?

Dıştan çıplak gözle bakıldığında rahatlıkla görülür. Bu nedenle tanıyı koymak çok kolaydır. Önemli olan görünen varislerin altında ana toplardamarda yetmezlik ya da yetersizlik olup olmadığıdır. Buna "iç varis" de denir ama bu güzel bir tanımlama değildir. Çünkü içeride varis yoktur, varisin kaynağı vardır. O da safen toplar damarında kapak yetersizliğidir. Bunu ortaya koymak için kullanılan en iyi tanı yöntemi renkli ultrasondur. Başka bir tanı yöntemine gerek yoktur. Büyük varis tedavisinden önce renkli ultrason ile bakılmadan kesinlikle tedavi yapılmamalıdır.

Variste tedavi yöntemleri nelerdir?

Ameliyatsız tüm tedavi yöntemlerini detaylı olarak www.bacakvarisi.com adlı sitemizde bulabilirsiniz.

Her varis türünün (küçük, orta ya da büyük varisler) tedavisi birbirinden biraz farklıdır. Büyük varislerin tedavisinde öncelikli büyük varisi oluşturan büyük toplardamar (safen toplardamarı) kapak yetersizliğinin giderilmesi gerekir. Kapak yetersizliğini gidermenin yolu o damarı kapayarak iptal etmektir. Bunun için dünyada en sık kullanılan yöntemler endovenöz (endo=içinden, venöz=toplardamar) dediğimiz ameliyatsız toplardamar

 • Köpük tedavisi (Skleroterapi): Skleroterapi damar içine ince bir iğne ile girilip, bir ilaç vererek damarın kapanmasını sağlama işlemidir. Kısaca köpük tedavisi olarak bilinir. Kolay ve etkili bir tedavidir. Ancak tüm varis tedavisinde kullanılmaz. Genellikle ana tedavi yanında yardımcı bir tedavi gibidir.
 • Varis çorabı: Çorap varisi tedavi etmez. Sadece varisi bağlı bacak ağrısı, yorgunluk, gece krampları ya da şişlik gibi yakınması olan insanlarda bu yakınmaları azaltabilir.
 • Varis ilacı: Çoraplar gibi varisi engellemesi ya da tedavi etmesi mümkün değildir. Sadece varise bağlı bazı şikayetleri azaltır ya da giderir.

Varis tedavisi ne kadar etkilidir?

Aslında varis tedavisi tüm varis türlerinde varisi tamamen giderebilir. Ancak her tür için tedavi biraz farklıdır.

Büyük varislerin tedavisi en etkili olandır. Ameliyatsız damar içinden yapılan lazer, radyofrekans tedavisi gibi yöntemler şu an dünyadaki en etkili yöntemlerdir.
Orta boy yani ağ yapısındaki yeşil varisler genellikle köpük yöntemi ile tedavi edilir. Bunlarda da bir veya bazen birden fazla tedavi yöntemi gerekebilir ama tamamen giderilmesi mümkündür.
Kılcal damarlar tamamen giderilmesi daha zor ve uzun süren türdendir. Bacaktaki yoğunluğuna göre bir ya da bir kaç tedavi seansı gerekir. Hem skleroterapi hem de transkütan denen deriden yapılan lazer/radyofrekans tedavisi kullanılabilir.

Varis tedavisi sonrası süreç

Damar içi lazer ya da radyofrekans yöntemleri tedavide ameliyatın yerini alan yöntemlerdir. Ne kadar kolay olursa olsun işlem sırası ve işlem sonrası hastalar için rahatsızlık verici olabilir. Merkezimizde varis tedavisi için en modern yöntemler kullanılmakta ve işlem konforlu ve tümüyle ağrısız bir şekilde yapılmaktadır. İşlem sonrası 2. saat evlerine gönderilen hastalarımız genellikle bir gün sonra normal hayatlarına dönebilir. Ama tedavi işlemi bazı kişilerde yaşantıyı 1-2 hafta etkileyebilir.

Tedavi edilen varis tekrarlar mı?

Tedaviden sonra varisin tekrarlayıp tekrarlamayacağı en çok sorulan sorulardan biridir ve varisi olan herkes bu konuda farklı şey duymuştur.

En büyük sorun da bir çok hastanın varis için tedavi olması ancak tekrarlamasıdır. Bu hastalarda büyük bir güvensizlik oluşturur.

Tekrarlayan varislerin bir çok nedeni vardır. Her varis türünün (büyük, orta boy ve kılcal) tedavi sonrası tekrarlama şansı birbirinden farklıdır.

 1. Yeni ameliyatsız varis tedavisi ile (lazer, radyofrekans ve yapışkan yöntemleri) büyük varislerin tekrarlaması son derece seyrektir. Ancak eskiden yapılan ameliyatlarda varisin tekrarlaması daha fazladır.
 2. Orta boy yeşil varislerde ve kılcal varislerde sadece görünen varisleri giderebiliriz. Bunların kaynağı yoktur ve kaynağın kurutulması söz konusu değildir. Burada tedavi etsek de daha sonra kılcal ya da orta boy yeşil varis gelişme ihtimali olabilir. Bu da genellikle genetik yatkınlığa bağlıdır.

Varis Tedavisi

Varis ve Varis Tedavisi Sitesi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü