• Görüntüleme eşliğinde yapılan böbrek iğne biyopsisi kolay, ağrısız ve güvenilir bir yöntemdir.
  • İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürer.
  • Eskiden böbrek biyopsileir körlemesine yaklaşık bir yerden girilerek yapılırdı. Şİmdi tüm işlem ultrason ile yapılır. Böylece her an iğnenin gittiği yeri ekrandan görürüz. Hata olmaz. 
  • Biyopsi sırasında ağrı olabilir ama merkezimizde biyopsi işlmeleri hem girim noktası uyuşturulup hem de damardan rahatlatıcı ve ağrı kesici ilaç verierek yapılır (sedasyon).
  • Bu şekilde işlem tamamne ağrısızdır.
  • Damardan verilen ilaçlar hastanın korku ve endişesini de giderir ve işlemi çok konforlu yapar.
  • İşlemden önce basit bir kan testi yapılır
  • İşlemden önce 4 saat aç olunması gerekir. Başka hazırlığa gerek yoktur.
  • İşlemden sonra kanama kontrolü için 2-3 saat hastane gözetiminde kaldıktan sonra evinize dönebilirsiniz. Bir gün sonra gündelik normal hayatınıza dönebilirsiniz.

Böbrek biyopsisi

Böbrek iğne biyopsisi, ince bir biyopsi iğnesi ile ameliyatsız bir şekilde böbrek dokusundan ya da böbrekteki bir tümörden kesin tanı koymak amacıyla küçük bir parça alınmasıdır. Girişimsel radyoloji tüm iğne biyopsilerini görüntüleme rehberliğinde alır. Böbrek biyopsileri her zaman ultrason ile yapıır. Böylece hem böbrek hem de iğnenin vücut içindeki seyri her an aekrandan izlenir. Bu hata olma ihtimalini en aza indirir, iğnenin diğer dokulara zarar vermesi engellenir.

Ne amaçla yapılır?

Böbrek biyopsisi iki amaçla yapılır.

  1. Diğer testlerle açığa çıkarılamaya böbrek hastalığında kesin tanı koymak. Bu hastalıklar genellikle böbrek dokusunun nefrit dediğimiz hastalıklarıdır.
  2. Böbrekte var olan bir tümörün kesin tanısını koymak. Bu hem tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkaracak hem de tedavi planlaması için tümöre ait tüm tiplendirmeleri yapacaktır. Her börek tümöründen iğne biyopsisi yapılması gerekmez. Bazen doğrudan ameliyat gerekebilir.


Böbrek biyopsi güvenli bir yöntem midir?

Tüm iğne biyopsilerinde olduğu gibi böbrek iğne biyopsisi de son derece güvenli bir yöntemdir. Her işleme ait riskler ya da gelişebilecek sorunlar vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Ancak bunlar ya çok basit ya da çok seyrek görülen sorunlardır. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Böbrek biyopsisine hazırlık için gerekenleri ana sayfada biyopsi öncesi ve sonrası adlı sayfadan öğrenebilirsiniz.

İğne biyopsisi nasıl yapılır sayfasında bir biyopsinin yapılış şekli hakkında detaylı bilgi vardır.

Böbrek iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Böbrek iğne biyopsisi genellikle çok güvenli bir yöntemdir. Tüm biyopsilerde kanama en önemli risktir. Böbrek biyopsilerinde de kanama olabilir. Bu idrarda bir ya da iki gün kan görülüp sonra düzelmesi şeklinde çok hafif olabilir. Hastanede kan verilmesini gerektirebilir. Bazen kanama ciddi olabilir ve normal önlenmlerle dururulamayabilir. Bu en kötü halide bazen anjiyo yapılarak kanama odağı tıkanır. Böbrekten kanama ihtimali %3'ün altındadır. Anjiyo gerektiren kanama oranı %1'in altındadır. 

Daha seyrek olarak böbrek biyopsisi küçük bir böbrek damarıonda balonlaşma yapabilir ya da fistül dediğimiz atardamra toplardamar arası ilişki olabilir. Bunların bir kısmı çok hafiftir ve ek tedavi gerektirmeyebilir ama anjiyo ile bu damar dalının kapatılması da gerekebilir.

Böbrek biyopsisinden sonra biyopsi bölgesinde ağrı olabilir.

Tüm biyopsilerde olduğu gibi böbrek iğne biyopsisi sonrası en önemli sorun kanamadır. İşlemden sonra hastaların bir kısmında idrarda hafif kan görülebilir. Bu en fazla 2-3 gün sürer ve geçer. 

Merkezimizde biyopsi işlemleri ikili iğne sistemi ve tam otomatik biyopsi iğneleri ile yapılır. Bir iğne ile böbrek dokusuna ya da tümör dokusuna girilir. Bunun içinden ek bir iğne ile biyopsi parçası alınır. Bunun en önemli avantajı böbreğe iğne ile bir tek kere girilir ancak aynı iğne içinden birden fazla biyopsi alınır. Aksi halde böbreğe bir den fazla girişi yapmak gerekir ki bu da kanama ihtimalini artırabilir. Ayrıca bir girim noktasından 2-3 kere biyopsi alınabilmesi kesin tanı koymasını kolaylaştırır.

Bölgenin ince bir iğne ile uyuşturulması ile biyopsi alımın bitmesi arasındaki zaman genellikle 5 dakikadan kısadır.

Hastane süreci nasıldır? 

Tüm iğne biyopsileri genelde günübirlik yatışla yapılır. Yani o gün hastaneye yatışınız yapılır ve aynı gün taburcu edilirsiniz. O gece hastanede kalmanız gerekmez. 

Hastaneye 6 saatlik bir açlıkla gelmeniz gerekir. 

Hastanemizde işlem öncesi damardan rahatlatıcı bir ilaç verilir. Çünkü hastaların çoğu ilk defa biyopsi oluyordur ve biyopsinin ne kadar basit bir işlem olduğunu bilmediğinden dolayı korku, endişe ve gerginlik olabilir. İŞlem sırasında bu ilaçlara devam edilir. Biz genellikle 5 dakikalık işlem sırasında hastyı tamamn uyuturuz. Ama bu narkoz değildir. Bilinçli sedasyon dediğimiz son derece güvenilir bir yöntemdir. 

İşlem bittikten sonra hasta bekleme odasına alınır, bir saat sonra yemek yiyebilir. 2-3 saat sonra bir kan alınarak kanama olup olmadığı kontrol edilir. Sorun yoksa hasta evine gönderilir.  

Genelde hastaneden çıktıktan sonra o gün ağır iş yapmamak kaydıyla her şey serbesttir. Böbrek iğne girim yerind eçok hafif bir ağrı olabilir. Herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanılabilr. 

Böbrek biyopsisi için diğer yöntemler nelerdir?

Böbrek biyopsileri eskiden tüm biyopsilerde olduğu gibi ameliyatla alınırdı ancak günümüzde hemen tüm biyopsiler iğne ile alınmaktadır.

Eğer böbrekte bir tümör varsa biyopsi almaya gerek olmadan ameliyatla kitlenin çıkarılması gerekebilir.