Arteriovenöz Malformasyon AVM

Arteriyovenöz (arteriovenöz) malformasyon içinde hem arter (atardamar) hem de ven (toplardamar) olan anormal damarsal oluşumdur. Kısaca AVM olarak adlandırılır. Vücudun beyin dahil bir çok bölgesinde görülebilir. Bu damarsal yapı genellikle doğumda vardır ama çok küçükse fark edilmeyebilir ve yıllar sonra büyüdüğünde ortaya çıkabilir.

Vasküler malformasyonlar grubundan bir hastalıktır. Bunu akım hızı yüksek olan kısmıdır.

Arter = atardamar
Ven = toplardamar
Malformasyon = anormla oluşum

Arteriovenöz hem atardamar hem de toplardamar içeren bir damar anomalisidir. Bunlar da bir nevi damar yumağıdır ancak hemanjiyom, lenfanjiyom ya da venöz (toplardamra) malformasyondan çok farklıdır.

AVM çok yüksek akım hızına sahiptir. Bu nedenle yüzeysel bir dokudaysa elle muayene edildiğinde üstünde titreşim ya da nabız atımı hissedilir. Bölge çok fazla kan akımına bağlı sıcaktır.

Arteriovenöz malformasyon belirtileri

Bu damar anomalisi bir çok farklı belirti verebilir. Bazen ağrı yapar ve insanın yaşam kalitesini bozabilir.  Büyüklüğüne yerleşim yerine ve kanayıp kanamadığına göre sorun yaratır. 

Bu tür damar malformasyonlarında kanama en önemli sorunlardan birisidir. Malformasyon özellikle beyinde ise beyin kanaması yapar ve ölümle sonuçlanabilir. Diğer bölgelerde kanama yine tehlikelidir.  Bunun dışında küçük olanlar daha az sorun yaratır.  Büyük olanlar çevre organlara baskı yapabilir, sinirlere baskı yapabilir ve bunlara ait çok farklı belirti verebilir.

Arteriovenöz malformasyon tedavisi

Eskiden seyrek olarak ameliyat tedavisi yapılsa da günümüzde arteriovenöz malformasyon tedavisis anjiyo ile embolizasyondur. Beyin AVM'lerinde buna ek olarak gamma knife denen ışın tedavisi de kullanılabilir. Anjiyo tedavisinde amaç atardamar ile toplardamar arasındaki anormal damar dokusunun tamamen kapatılması yani embolizasyondur. Bu anormal damar yığını tamamen kapatıldığında tedavi biter. Bu bazen bir tek anjiyo ile mümkün olur bazen birden fazla seans gerekebilir. 

AVM embolizasyon tedavisinin riskleri

Anjiyo ile embolizasyon tedavisinde amaç normal damarların korunarak anormal damarların tamamen kapatılmasıdır.
Anjiyo tedavisinde iki tür risk olur. Birincisi her anjiyo işleminde görülebilen yani anjiyoya ait risklerdir. Bunlar anjiyo ile tedavi sayfasında detaylı olarak anlatılmıştır.
Embolizasyon işlemine bağlı riskler daha farklıdır. Temel olarak en önemli risk normla damarların kapatılmasıdır. Eğer istenmeden kapatılan damar çok önemli değilse hiç sorun yaratmayabilir. Ama bazen istenmeden kapatılan damar önemlidir ve sorun yaratır. Bu AVM hangi bölgedeyse ona göre değişiklik gösterir. Beyin gibi önemli bölgelerde küçük riskler büyük sorun doğurabilir. Kalça karın, göğüs gibi bölgelerde daha az sorun yaratır. Doktorunuz size riskleri detaylı olarak anlatacaktır.
Beyin dışındaki AVMleri dışarıda bırakırsak diğer tüm AVM'ler anjiyo ile tamamen tedavi edilebilir.