Arteriovenöz Malformasyon AVM

Arteriyovenöz (arteriovenöz) malformasyon içinde hem arter (atardamar) hem de ven (toplardamar) olan anormal damarsal oluşumdur. Kısaca AVM olarak adlandırılır. Vücudun beyin dahil bir çok bölgesinde görülebilir. Bu damarsal yapı genellikle doğumda vardır ama çok küçükse fark edilmeyebilir ve yıllar sonra büyüdüğünde ortaya çıkabilir.


Vasküler malformasyonlar grubundan bir hastalıktır. Bunu akım hızı yüksek olan kısmıdır.

Arter = atardamar
Ven = toplardamar
Malformasyon = anormla oluşum

Arteriovenöz hem atardamar hem de toplardamar içeren bir damar anomalisidir. Bunlar da bir nevi damar yumağıdır ancak hemanjiyom, lenfanjiyom ya da venöz (toplardamra) malformasyondan çok farklıdır.

AVM çok yüksek akım hızına sahiptir. Bu nedenle yüzeysel bir dokudaysa elle muayene edildiğinde üstünde titreşim ya da nabız atımı hissedilir. Bölge çok fazla kan akımına bağlı sıcaktır.


Arteriovenöz malformasyon belirtileri

Bu damar anomalisi bir çok farklı belirti verebilir. Bazen ağrı yapar ve insanın yaşam kalitesini bozabilir.  Büyüklüğüne yerleşim yerine ve kanayıp kanamadığına göre sorun yaratır. 

Bu tür damar malformasyonlarında kanama en önemli sorunlardan birisidir. Malformasyon özellikle beyinde ise beyin kanaması yapar ve ölümle sonuçlanabilir. Diğer bölgelerde kanama yine tehlikelidir.  Bunun dışında küçük olanlar daha az sorun yaratır.  Büyük olanlar çevre organlara baskı yapabilir, sinirlere baskı yapabilir ve bunlara ait çok farklı belirti verebilir.

Arteriovenöz malformasyon tedavisi

Anjiyo ile embolizasyon en sık kullanılan tedavilerden birisidir. Anjiyoda anormal damarlara girilerek tıkanır ve yok olması sağlanır. Bazen birden fazla anjiyo gerekebilir.

Arteriovenöz malformasyon ameliyatı

Günümüzde bu damar anomalisi için ameliyat daha seyrek yapılmaktadır. Özellikle anjiyo tedavisi ana tedavi olmuş ve diğer tedavilerin yeri azalmıştır. Ama hala belli hasta grubunda ameliyat iyi bir tedavi olabilir.

Gamma Knife: Özellikel beyin arteriyovenöz malformasyonlarında yaygın kullanılır.