Budd Chari Sendromu

Budd Chiari Sendromu

Karaciğerde iki tür toplayıcı ya da toplar damar vardır. Birincisi portal ven (portal toplardamar) ikincisi hepatik ven (hepatik toplardamar). Aslında portal ven bir atardamar gibi karaciğeri besleyen bir damardır. Karaciğerin gerçek toplardamarı (kullanılan kanı kalbe taşıyan damarı) hepatik vendir. Üç tane hepatik ven vardır. Budd Chiari sendromu ya da hastalığı bu 3 venin (toplardamarın) en az ikisinin tıkanması sonucu oluşur. Bu damalar tıkandığında karaciğerdeki kan kolaylıkla kalbe aktarılamaz ve karaciğerde şişme olur. Erken dönemde ve uzun dönemde görünüm biraz farklılık gösterir.    
Budd Chiari hastalığı ile girişimsel radyolojinin önemi bazı hastalarda damar tıkanmasının anjiyo yöntemi ile açılabilmesidir. Eğer erken dönemse pıhtı anjiyo yöntemi ile pıhtı çözücü ilaçlar ya da pıhtı çıkarıcı/temizleyici malzemeler ile temizlenebilir. Geç dönemde (1 aydan sonra) pıhtının temizlenmesi mümkün olmaz ama o zaman da tüm eski pıhtılarda olduğu gibi balon ya da stentleme ile damarın açılması mümkün olabilir.