Ayak Bileğinden Anjiyo

Ayak bileğinden anjiyo nedir?

Bacak damar tıkanıklığı oldukça sık görülen bir durumdur. Diğer sayfalarda konu ile ilgili geniş bilgi bulabilirsiniz. Bacak damar tıkanıklığının açılmasında anjiyografi son derece önemli bir rol oynar. Ancak bilindiği gibi bazı damar tıkanıklıkları ne anjiyo ile ne de ameliyat ile açılamaz denir. Aslında artan tecrübe ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla artık bacak damar tıkanıklıklarının çok daha büyük bir kısmını açabiliyoruz.

Son 10 yılda anjiyografi ile damar açmada bir çok yöntem ve teknolojik yenilik olmuştur. Bunların en önemlileri tam tıkalı damarların açılması ile ilgilidir. Bu yöntemler tamamen tıkanmış damarın içinden geçilmesini ve burada bir tünel açılmasını sağlayan cihazlardır. Bu yenilikleri ile eskiden açılamayan tam tıkanmaların bir çoğu açılabilir hale gelmiştir.

Teknolojik yenilikler dışında anjiyo yöntemleri de değişmeye başlamıştır. Eğer tıkanıklık bir tek birim yerinden açılamazsa (genellikle anjiyolar kasık ya da kol atardamarından girilerek yapılır) damara uyluk ortasından, diz arkası damarlarından ve hatta ayak bileği damarlarında girilerek açılamayan o damarların açılma şansı olmaktadır. Özellikle ayak bileğinden yapılan anjiyolar dünyada yenidir ve bu sayede açılamayan damarların %80-90'ı açılabilir hale gelmektedir. Merkezimizde tüm bu teknoloji ve yöntemler kullanılabilmektedir.

Tecrübe ile birlikte bu yöntemlerin kullanılması kasık üstü bacak damar tıkanıklığı ve uyluk atardamar tıkanıklığının açılmasında başarı oranlarını %100’e yaklaştırmaktadır. Hala en sorunlu alan diz altı damarlarıdır. Burada da başarı oranları %90-95 düzeyine yükselmiştir.

Ancak ülkemizde normal standart anjiyografi ya da ameliyatla açılabilecek damarlarda dahi hastaya sunulan imkanlar kısıtlıdır.


Ayak bileğinden anjiyo normal yollarla açılamayan bacak damarlarının açılması için kullanılan yeni bir yöntemdir.

Anjiyografi ile eskiden açılamayan damarların açılması

Yeni anjiyo teknolojileri (yeni ince balonlar, özel stentler, damar açıcı ciahazlar) ve yöntemleri (ayak bileğinden anjiyo) eskiden açılamayan bir çok damarın açılmasını sağlıyor. 10-20 sene önce sadece ameliyat yapılabilen ya da tedavi olarak hiç bir şey yapılamayan bazı damar tıkanmalarını artık açmak mümkün. Yeni teknoloji ve yöntemler özellikle şu hastalar için umut olmuştır:

  1. Uzun süreden beri bacak damar tıkanması olan hastalar
  2. Daha önce anjiyografi ile ya da ameliyatla damarı açılan ancak tekrar tıkandığı için artık yapılabilecek bir şey yok denen hastalar.
  3. Anjiyografi ile ya da ameliyatla damarın açılması mümkün değil denen hastalar.
  4. Ameliyat önerilen ancak ameliyattan korkan ve ameliyat olmak istemeyen hastalar.
  5. Yeni yöntem ve teknolojiler deneyim ile birleşince bu tür hastalarda damarların anjiyografi ile açılmasını mümkün kılabilir.

Merkezimiz bu konuda ülkenin deneyimli merkezlerindendir. Bu nedenle daha önce denenmesine rağmen açılamayan bacak damar tıkanmalarının bir kısmı başarıyla açılabilmektedir.