Düzenlediğimiz Toplantılar

DÜZENLEDİĞİ BİLİMSEL TOPLANTILAR

 • Toplardamar girişimleri sempozyumu, Adana, Nisan, 2008
 • Yüzeyel femoral arter lezyonlarında endovasküler tedavi sempozyumu, Ankara, Mayıs, 2011
 • Varis tedavisi sempozyumu, Adana, 2011
 • Yuvarlak masa toplantısı. Arter oklüzyonlarında endovasküler tedavi yolları, Adana, Şubat 2011
 • Varis çalıştayları serisi. Adana, Ekim 2011-Mayıs 2012 (18 kurs)
 • Yuvarlak masa toplantısı. Periferal arter hastalıklarında endovasküler tedavi, Adana, Nisan, 2012
 • Yuvarlak masa toplantısı. Periferal arter hastalıklarında endovasküler tedavi, Adana, Mayıs, 2013
 • Arter oklüzyonlarının tedavisinde endovasküler rekanalizasyon çalıştayı, Adana, Mayıs, 2013
 • Yuvarlak masa toplantısı. Varis tedavisi, Adana, Ekim, 2013
 • Varis çalıştayları serisi. Adana, Eylül 2012-Mayıs 2013 (18 kurs)
 • Periferik arter hastalıkları ve endovasküler tedavisi çalıştay serisi (8 kurs), Adana, Nisan-Haziran 2013