Radyoembolizasyon ya da TARE tedavisi nedir?

TARE "TransArteryal RadyoEmbolizasyon'un" kısaltmasıdır. Açılımı atardamardan girilerek kanser dokusunu besleyen damara ışın salan taneciklerin ya da mikrokürelerin verilmesidir. Radyoembolizasyon tedavisi de kemoembolizasyon tedavisi gibi anjiyografi eşliğinde yapılır. Şu an en önemli kullanımı karaciğer kanserleridir. Bunun dışındaki kanser türlerinde henüz kullanımı yoktur.

PET tomografide karaciğerde yerleşen kanser odakları

Kemoembolizasyon işleminde kullanılan ilaçlar sınırlıdır ve bazı tümörlerin bu ilaçlara cevabı olmayabilir. Radyoembolizasyon işleminde ise anjiyografi ile ilaç değil doğrudan radyasyon yayan çok küçük çaplı tanecikler (mikroküreler) verildiği için bu küreciklerin verildiği damarın çevresindeki 5 mm'lik alanda radyasyon uygulayarak etkili olurlar.

Radyoembolizasyon işlemine "iç radyoterapi" ya da "dahili radyoterapi" denebilir. Bu mikrokürelerden on binlercesi tümör dokusuna verilir. Etki alanı çok kısıtlı olduğu için karaciğerin dışında hiç bir dokuyu etkilemez.

Kemoembolizasyon işleminden en büyük farkı bir değil iki kere anjiyografi yapılması gerektiğidir.

Radyoembolizasyon işlemi nasıl uygulanır?

Öncelikle karaciğerdeki tümörün dağılımı ve hacmi bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemlerle hesaplanır.

Radyoembolizasyon işleminde bir değil 15-20 gün ara ile iki anjiyografi gerekir. Birinci anjiyografide hazırlık için karaciğerin tüm damar sistemi görüntülenir ve gerekirse bazı damar dalları ışın salan tanecikler başka taraflara gitmesin diye tıkanır. Tümör bölgesine özel bir test ilacı uygulanır ve taneciklerin ne kadarının akciğere kaçacağına karar verilir. Akciğere kaçak fazla ise tedvai yapılamayabilir.

Radyoembolizasyon anjiyo yöntemi ile karaciğerdeki kanserlere (karaciğerin kanseri ya da kalın barsak, pankreas gibi kanserlerin karaciğere metastaz yani yayılımları için yapılan bir tedavidir. Bir sonraki anjiyo seansı asıl tedavidir ve 15 gün kadar sonra olur. Mikrokürelerin ömrü çok kısadır ve üretildiği gün kullanılması gerekir. Buna göre işlem gününe karar verilir. İkinci anjiyo yani tedavi anjiyosu genellikle ilkine göre daha kısa sürer. Anjiyografi yine kasık damarına girilerek yapılır. İnce plastik bir anjiyo kateteri ile karaciğer damarında girilir ve buradan tekrar tümör damarlarını gösteren filmler alınır. Tümör dokusu ve onu besleyen atardamar belirlenir ve işlem sırasında hazırlanan radyoembolizan madde (ışın salan tanecikler) tümörü besleyen damarın içinde verilir. İşlem yaklaşık 30 dakika sürer.
Radyoembolizasyon tedavisinde karaciğer kanserini besleyen atardamar içine Yttrium-90 (Y–90)i denen ışın salan mikroküreler uygulanır. Kemoembolizasyona göre daha yeni bir tedavi yöntemdir.


Radyoembolizasyon işlemi anjiyo ile yapılan bir kanser tedavisdir.

TARE Tedavi İşlem süreci nasıldır?

  • İşlem herhangi bir anjiyografi gibi lokal anestezi altında yapılır. Ağrısızdır.
  • Kemoemboliasyondan farklı olarak iki anjiyo gerekir. Birincisi hazırlık anjiyosu ikincisi (birinciden 1-2 hafta sonra) tedavi anjiyosu.
  • Her iki anjiyoda kolay ve hasta için rahat işlemlerdir. Her biri 45-60 dakika sürer.
  • Birinci anjiyodan sonra aynı gün eve gönderilirsiniz.
  • İkinci anjiyodan sonra genellikle bir gün hastanede yatmak gerekir.
  • Tedaviden sonra bir ya da ikinci ayda PET tomografi, tomografi ya da emar görüntüleme ile kontroller yapılır.