Damar Tıraşlama (Aterektomi)

Aterektomi ya da damar tıraşlama yöntemi nedir?

Aterektomi ya da damar tıraşlama atardamar darlık ve tıkanıklıklarını açmak için anjiyo ile yapılan bir tedavi yöntemidir.

Damar tıraşlama, balon ya da stentle damar açmadan farklı olarak damarı genişletmez, damar duvarında oluşan kireçlenme dediğimiz kısmı tıraşlayarak temizler.

Aterektomi sadece anjiyo yoluyla ve özel cihaz kullanılarak yapılır. Damar içine yerleştirilen kısım son derece incedir (1-2 mm çapında).

İstenen damara yönlendirilir ve burada damarda darlık ya da tıkanıklık oluşturan kısmı tıraşlayarak temizler.

Tıraşlanıp alınan doku cihazın haznesinde depolanır ve dışarı çıkarılır. İşlem sonunda damar içinde herhangi bir şey kalmaz.

Aterektomi cihazı bir tek kere kullanılmaz. Aynı damarı açmak için 5-10 kere yapılır. Her biri 2-3 dakika sürer. İşlem toplamı 30-60 dakika arasında sürer. .

Gerek görülürse damar tıraşlama işleminden sonra o damara balon, ilaçlı balon yapılabilir ya da bir stent yerleştirilebilir. Bazen de damar tıraşlama tek başına o damarı açmada yeterlidir.


Damar tıraşlama hangi damar tıkanmasında kullanılabilir?

  • Damar tıraşlama yöntemi sadece atardamar tıkanıklığı durumunda kullanılabilir, toplardamar tıkanıklığında (ven trombozu) kullanılmaz.
  • Burada belirtilen damar tıraşlama tedavisi sadece bacak damar tıkanıklıklarını açmak için kullanılır. Bacak damarları dışında kullanılmaz.
  • Damar tıraşlama şah damar, böbrek damarı gibi damarların darlık ve tıkanmalarında henüz kullanılmamaktadır.
  • Özellikle diyabetik ayak yarası olan ve bacak damar tıkanıklığı olan hastalarda etkili bir yöntemdir. Damarın açılmasını sağlayabilir ve yaranın iyileşmesine katkıda bulunur.
  • Damar tıraşlama işlemi daha önce bir stent yerleştirilmiş ve bu stent içinde tekrar tıkanıklık olmuşsa da etkilidir.


Damar tıraşlama kateteri damarda biriken ve damarı tıkayan kireçlenme (aterom plağı) denen kısmı tıraşlayarak temizler ve vücut dışına çıkarır.


Damarın içi duvarından tıraşlanan doku parçaları görüldüğü gibi dışarı alınır.

Damar traşlama nasıl yapılır?

  • Tedavi anjiyo ile yapılan bir işlemdir. Ameliyat değildir. Narkoz gerekmez.
  • Anjiyo ile balon ve stent tedavilerine benzer.
  • İşlem ağrısızdır.
  • Anjiyo ile damar tıraşlama işlem süresi tedavi edilecek damarın uzunluğuna göre değişir. İşlem genellikle 30 dakika ile bir saat arası sürer.
  • Anjiyo işleminden sonra hastalar genellikle aynı gün evlerine dönebilir ve normal hayatına devam edebilir.