Radyofrekans İle Tümör Tedavisi

Radyofrekans ile tümör tedavisi nedir?

Radyofrekans tedavisi kitle oluşturan yumuşak doku tümörü içine bir iğne yerleştirip radyofrekans enerjisi ile (asıl olarak ısı enerjisi) o kitlenin yok edilmesini işlemidir. İşleme radyofrekans ablasyon işlemi denir. Ablasyon kurutup yok etme anlamındadır. Yani radyofrekanas enerjisi ile tümörün yok edilmesidir.

Radyofrekans (RF) tedavisine benzeyen bir diğer yöntemde mikrodalga ile tümör tedavisidir. Radyofrekans ile tümör tedavisine çok benzer. En önemli fark tümörü yok ederken radyofrekanas enerjisi değil mikrodalga enerjisinin kullanılmasıdır. Bunlara benzeyen bir diğer yöntem de kriyoablasyon yöntemidir. Kriyoablasyon yönteminde tümör dondurularak yok edilir.


Radyofrekans ve mikrodalga ile tümör tedavisi yani ablasyonu özellikle karaciğerde 3 cm den küçük tümörlerde ameliyatla tümörün çıkarılması kadar etkilidir. Tümörü tamamen yok ederek kanserden tam tedavi amaçlar. Ama tümör boyutu 3 cm'nin üstüne çıkarsa etkinliği biraz azalır, 5 cm'nin altına inerse etkinliği çok azalır ve genellikle tek başına uygulanmaz. Dünyada tümör tedavilerinde en sık kullanılan girişimsel tedavi yöntemidir. Radyofrekans tedavisi dünyada yaklaşık 20 yıldan beri kullanılmaktadır ve geniş bir tecrübe birikimi vardır. Mikrodalga ablasyon ve kriyoablasyonda 15 yıldan beri kullanılan yöntemlerdir ancak çok hızla yaygınlaşmaktadır.

Radyofrekans hangi tümör tedavisinde kullanılabilir?

Radyofrekans, mikrodalga ve kriyoablasyon yöntemleri her tümöre uygulanamaz. Şu an en sık karaciğer tümörlerine, daha az olarak böbrek, akciğer ve kemik tümörlerine uygulanmaktadır. Bunun dışında da kullanım alanları vardır. Bazen ameliyat sonrası tümör tekrarlamalarında da kullanılabilir. Tümü son derece etkili yöntemlerdir.

Tümör sayısı 3-4 den fazla ise etkinliği çok düşeceği için genellikle uygulanmaz. Yani tümör sayısının da az olması gerekir.

Ne kadar etkilidir?

Radyofrekans enerjisi, RF iğnesi ya da probu yerleştirilen dokularda iyonik titreşim ve sürtünme ısısına neden olur. Lokal ısı artışı dokularda ani doku ölümü ile sonuçlanacak seviyelere (60-100°C) ulaşır.


Tümör boyutu 3 cm'den daha küçük ve yerleşimi uygunsa genellikle tümörü tamamen yok eder.

Tümör boyutu ile 3-5 cm arasında ise tümörde %70'i aşan bir oranda kontrol ya da yok olma sağlayabilir.

Tümör boyutu 5 cm'yi aştığında etkinliği belirgin azalır. Bu durumda tek başına kullanılmaz ancak TAKE gibi bir ek tedavi yöntemi ile birlikte kullanılabilir.

Radyofrekans tedavisi nasıl uygulanır?

Bu tedaviler ameliyat tedavileri değildir ama ameliyatla tümörün çıkarılması kadar etkili yöntemlerdir. Her birinde radyofrekans iğnesi, mikrodalga iğnesi ya da kriyoablasyon iğnesi 1-2 mm lik bir delikten tümör içine yerleştirilir ve tümöre ablasyon (yok etme işlemi) uygulanır. Her bir tümörün yok edilmesi işlemi 3-12 dakika arasında sürer. Oldukça hızlıdır.

Radyofrekans ya da mikrodalga tedavi işlemi için önce daha önceden çekilmiş olan tomografi, ultrason, MR ve PET-BT gibi filmleri incelenir. Tedavi yapılacak olan tümörlerin yapısı, sayısı, büyüklüğü ve yerleşimleri değerlendirilir. Radyofrekans tedavisinin çoğu hasta uyanık iken lokal anestezi ile yapılır. Ancak heyecan, gerginlik ya da korku hissetmemesi her hastaya ek olarak damardan sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir (sedasyon ve analjezi). Gerektiğinde hasta genel anestezi verilmeksizin uyutulabilir.

İğne yerleştirme işlemi ultrason ya da bilgisayarlı tomografi gibi bir görüntüleme yöntemiyle yapılır. Bu nedenle girişimsel radyoloji tarafından yapılır (görüntüleme eşliğinde tedavi). İğne yerleşimi yapıldıktan sonra tümöre enerji uygulanır ve tümörün ısı etkisiyle yok olması sağlanır.


İşlem lokal anestezi altında yapılır ve genellikle hastaların hastanede yatmasına gerek yoktur. İşlem sonrası bazen ağrı olabileceği için bir günlük (seyrek olarak bir günden fazla) hastane yatışı gerekebilir.