Girişimsel Radyoloji

Görüntüleme rehberliğinde tedavi yöntemleri

Girişimsel radyoloji, anjiyografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR (emar) gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür.

Girişimsel Radyoloji göz hastalıkları ya da kalp hastalıkları uzmanlığı gibi tek bir konu ya da organ sistemi ile uğraşmaz. Bir çok organ sisteminin daha önce ameliyatla yapılan tedavilerini ameliyatsız olarak yapar.

Girişimsel radyoloji bir çok organ sistemi ile ilgili tedavi yapar.

Girişimsel radyoloji tedavilerinde temel özellikler ameliyata ve narkoza gerek olmamasıdır. İşlemler her zaman küçük bir iğne deliği girimiyle yapılır. Yapılan işlemler sonrası vücutta yara izi kalmaz. Bu nedenle mini cerrahi işlemler olarak da adlandırılır. 

Vücudun içine girim yapılırken hep görüntüleme yöntemleri kullanıldığı için deriyi kesmeden vücudun içini görme ve tedavi yapma şansı vardır.

İşlemlerin büyük çoğunluğunda hasta aynı gün ya da ev fazla bir gün yatış sonrası evine gönderilir.

Hastaların tedavi edici işlemlerde çoğunlukla yüksek teknoloji içeren cihazlar kullanılır.

Girişimsel radyoloji çoğunlukla yeni teknolojiye dayalı olduğu için, teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak var olan tedavi yöntemleri daha da kolay ve konforlu olacaktır.