• Prostat büyümesi ileri yaşta son derece sık görülür.
  • Büyümüş prostat belirtileri idrar yapmada zorluk, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma ve idrarda çatallaşma olmasıdır.
  • Hafifse ilaç tedavisi uygulanır. Şiddetli ise ameliyatla prostat bezinin bir kısmı alınır.
  • Prostat arter embolizasyonu, prostat tedavisinin ameliyatsız ve oldukça yeni bir yöntemidir.
  • İşlem bir anjiyo tedavisidir.
  • Anjiyo ile prostat tedavisinde, prostat bezini besleyen damarlar tıkanır (embolizasyon).
  • İyi beslenemeyen büyümüş prostat yavaş yavaş küçülmeye başlar.
  • Hastanın yakınmaları da prostat bezinin küçülmesiyle azalır ya da kaybolur.
  • Anjiyo sonrası genellikle aynı gün hasta evine gönderilebilir.
  • Prostat arter embolizasyonu, prostat tedavisinde kolay, etkili ve emniyetli bir tedavi yöntemidir.

Prostat büyümesinde ameliyatsız tedavi: Prostat arter embolizasyonu

Girişimsel Radyoloji bölümünün yaptığı ameliyatsız prostat tedavisi prostat embolizasyonu ya da prostat arter embolizasyonu olarak adlandırılır.
(Embolizasyon=anjiyo ile tıkama; arter=atardamar).

 

Prostat embolizasyonu

Prostat arter embolizasyonu prostat bezi  büyümesinde ameliyatsız yapılan, oldukça yeni bir tedavi yöntemidir. Tedavide prostat bezinin atardamarı anjiyo ile tıkanır yani embolize edilir. Böylece beslenmesi azaltılan prostat bezi küçülmeye başlar. Bu tedavi yöntemi dünyada son 10 yılda yapılmaktadır. Ameliyatsız tedavi olan embolizasyon narkoz gerektirmez. İşlem oldukça güvenli bir işlemdir. Hastalar anjiyo tedavisi için hastaneye yatırılır ve genellikle aynı gün ya da bir gün sonra evlerine gönderilir. Embolizasyon tedavisi hastaların günlük yaşamları etkilenmez. Hastanede uzun yatış ya da tedavi sonrası uzun süre dinlenme gerekmez.

Normal prostat bezi mesanenin hemen altındadır. Mesanedeki idrar işeme ile atılır. İdrar kanalı prostat bezinin içinden geçerek kamışa ulaşır. Burada prostatta bir büyüme varsa idrarın rahat geçmesini engeller ve bu da idrar yapmada zorluk ve sık idrara çıkma gibi yakınmalar oluşmasına yol açar.

Prostat embolizasyonu işlemi anjiyo odasında yapılır. Genellikle kasıktan girilerek prostat atardamarı özel yöntemlerle tıkanır. Bu prostat bezine zarar vermez sadece beslenmesini azaltır ve küçültür.

2000 yılından beri etkinliği bilinse de 2010 yılından beri dünyada çok daha sık yapılan bir tedavidir.

Prostat embolizasyonu sırasında hasta uyanık durumda olur ancak tüm anjiyolarda olduğu gibi hastanın konforu için damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilir.

Embolizasyon ile prostat tedavisinin en önemli avantajı ameliyatsız olması, narkoz kullanılmaması, ameliyatla karşılaştırıldığında ağrının az olması hastanede kalma süresini daha kısa olması, ve bir çok ameliyat riskini içermemesidir.

Ancak işlemin kendine özgü anjiyo riskleri vardır.

 

Prostat bezini besleyen damarların embolizasyonu yani tıkanması prostat bezinin beslenmesi engelleyerek küçülmesini sağlar. Bu da büyümeye bağlı gelişen şikayetleri azaltır ya da tamamen iyileştirir.