Karaciğer Biyopsisi

  • Görüntüleme eşliğinde yapılan karaciğer iğne biyopsisi kolay, ağrısız ve son derece güvenilir bir yöntemdir.
  • İşlem merkezimizde hem iğne girim yerinin uyuşturulması, hem de damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek konforlu bir şekilde yapılır.
  • İşlemden önce 4 saat aç olunması gerekir. İşlemden hemen önce hastaneye gelmeniz yeterlidir.
  • İşlemden sonra kanama kontrolü ve takibi için yaklaşık 3 saat hastane gözetiminde kaldıktan sonra evinize dönebilirsiniz. Biyopsiyi patoloji bölümü değerlendirir ve sonuç genellikle 3 gün içinde çıkar.

Karaciğer iğne biyopsisi nedir?

Karaciğerden ya da karaciğerdeki bir tümörden kesin tanı koymak amacıyla ince bir iğne ile küçük bir parça alınmasıdır. Karaciğerden biyopsi alınmasının en güvenli yolu bir görüntüleme yöntemi (ultrason ya da tomografi) eşliğinde alınmasıdır. Yani vücudun içini görerek iğnenin yerleştirilmesi gerekir. Görüntüleme yöntemi olarak çoğunlukla ultrason kullanılır. Böylece girim noktasından karaciğere doğru ilerletilen iğne, dışarıdan ultrason yardımıyla görülür ve diğer dokulara zarar vermesi engellenir.Karaciğer biyopsisi ne amaçla yapılır?

İki amaçla yapılır.

  1. Diğer testlerle açığa çıkarılamaya karaciğer hastalığında kesin tanı koymak. Bu hastalıklar genellikle hepatit B ve C virüslerine bağlı gelişen karaciğer hastalıklarıdır. Karaciğerin bazı yağlanma durumlarında, ilaç zehirlenmelerinde, değişik hastalıklarda karaciğerde demir ve bakır birikimini ortaya koymak gibi birçok karaciğer hastalığında kesin tanı için biyopsi gerekli olabilir.
  2. Karaciğerde var olan bir tümörün kesin tanısını koymak. Bu hem tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkaracak hem de tedavi planlaması için tümöre ait tüm tiplendirmeleri yapacaktır.

Karaciğer biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Girişimsel Radyoloji Bölümünde tüm biyopsi işlemleri görüntüleme rehberliğinde yapılır. Yani iğnenin girdiği yerden karaciğerdeki hedefe kadar tün noktalara görülerek girilir.

Bu nedenle görüntüleme eşliğinde karaciğerden yapılan iğne biyopsisi de son derece güvenli bir yöntemdir.

İşleme ait riskler vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Ancak bunlar ya çok basit ya da çok seyrek görülen sorunlardır. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Karaciğer iğne biyopsisinin nasıl yapıldığı ilgili sayfada anlatılmıştır.

Diğer biyopsi yöntemleri:
Deriden girimle yapılan iğne biyopsisi dışında iki şekilde daha yapılabilir.

1. Karaciğere iğne ile girilmesi yüksek kanma riski taşırsa özel bir iğne sistemiyle boyun toplardamarından karaciğere girilerek toplardamar içinden biyopsi alınabilir. Böylece karaciğer dokusundan kanama olsa bile doğrudan toplardamar iine olacağından hiç sorun yaratmaz.

2. Laparoskopik -kapalı ameliyat yöntemiyle- biyopsi: Genel cerrahi bölümü tarafından yapılır.

Karaciğer iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Görüntüleme eşliğinde yapılan tüm iğne biyopsi işlemleri son derece güvenlidir. Sorun yaşama ihtimali çok düşüktür. İşlemden sonra iğne girimi olan bölgede bir kaç saat sürebilen hafif ağrı olabilir. Bazen girim yeri kaburgalara yakınsa sağ omuz ağrı ya da nefes almakta hafif ağrı olabilir. Bunlar beklediğimiz bulgulardır.

Tüm iğne biyopsisi işlemlerinden sonra beklenen en önemli sorun kanamadır. Ancak bu risk son derece düşüktür. Çoğu biyopsi işleminde %1'den daha azdır. Kanama olursa da tedavisi artık çok daha kolaydır.

Kanama olursa bunların büyük kısmı ek tedavi gerektirmez ve kendiliğinden düzelir. Çok daha seyrek olarak kan verilmesi ya da daha da seyrek olarak kanamanın durdurulması için anjiyografi gerekebilir.

Günümüzde modern yöntemlerle yapılan biyopsilerden sonra bu tür sorunları çok daha az görüyoruz.