Hakkında

Prof. Dr. Levent Oğuzkurt

 • 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini’ne girdi. 1990 yılında mezun oldu.
 • Uzmanlığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana bilim Dalında yaptı. 1996 yılında radyoloji uzmanı oldu.
 • Uzmanlık eğitiminde ağırlıklı ilgi alanı Girişimsel Radyoloji oldu.
 • 1996-1998 yıllarında, Radyoloji Uzmanı olarak askerlik görevini yaptı.
 • 1999 tarihinde Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji alanında çalışmak üzere göreve başladı.
 • 1999-2000 yıllarında Amerika'da, Minnesota Üniversitesi Girişimsel Radyoloji bölümünde bir yıllık resmi Girişimsel Radyoloji yan dal eğitimi aldı
 • 2005 yılında Radyoloji Doçent’i, 2011 yılında Radyoloji profesörü oldu.
 • 2014 yılı Ağustos ayında Başkent Üniversitesindeki pozisyonunda ayrıldı. İstanbul Medical Park Bahçelievler Hastanesinde çalışmaya başladı.
 • 2015 Kasım ayında Koç Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde çalışmaya başladı ve hala bu kurumda çalışmaktadır..

Mesleki İlgi Alanları

Girişimsel Radyoloji ile ilgili pek çok konuda işlem yapmasına karşı, asıl çalışma yoğunluğu varis dahil olmak üzere tüm damar hastalıkları ve bu hastalıkların girişimsel (ameliyatsız işlemler) tedavisidir.

En Yoğun Uğraş Alanları;

 • Atardamar darlık ve tıkanıklıklarının anjiyografi eşliğinde tedavisi
 • Diyabetik ayak yarası ve damar tıkanmasına bağlı ayak kangrenlerinde anjiyografi eşliğinde tedavi
 • Buerger hastalığında damar tıkanıklığının anjiyo ile açılması
 • Varis tedavisi
 • Vasküler malformasyon tedavisi
 • Miyomların anjiyo ile embolizasyon tedavisi
 • Portal ven trombozunun açılması
 • Aort damarının balonlaşmasında (anevrizmasında) anjiyografi ile stent greft tedavisi
 • Derin ven trombozunun (bacak toplardamar pıhtılaşmasının) anjiyo ile açılarak tedavisi
 • Diyaliz hastalarında damar sorunları anjiyografi eşliğinde tedavisi

Tüm damar hastalıkları konusunda yurt içi ve yurt dışı toplantılarda konuşmalar yapmaktadır.

Bazı uluslararası firmaların ulusal ve uluslararası eğitmeni olarak çalışmıştır.

Son 4 yıl Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongrelerinde varis tedavisi konularında davetli konuşmacı olmuştur.

2012-2015 yılları arasında Avrupa Girişimsel Radyoloji Kongresinde varis çalıştayında eğitim veren doktor olarak görev almıştır.

2015 ve 2016 yıllarında aynı kongrede varis çalıştayında eğitim veren doktorların koordinatörü olmuştur.

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde son 5 yılda ülkenin değişik bölgelerinden gelen girişimsel radyoloji uzmanlarına varis ve damar hastalıklarının anjiyografi ile tedavisi konusunda çok sayıda ulusal toplantı ve pratik eğitim vermiştir.

Akademik Çalışmaları
 • Uluslararası dergilerde 110 den fazla bilimsel makale
 • Uluslararası kongrelerde 30 dan fazla bildiri
 • Ulusal dergileride 30 dan fazla bilimsel yazı ve 150 den fazla bildiri/poster sunumu