Girişimsel Tedaviler

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel Radyoloji yeni ve hızla gelişen tıp bilim dallarından biridir. Radyoloji görüntüleme bilimidir. Girişimsel Radyoloji ise tanı amaçlı kullandığımız görüntüleme yöntemlerini (bilgisayarlı tomografi, ultrason ve anjiyografi) kılavuz olarak kullanarak tedavi yapan bir bölümdür. Yani görüntüleme biliminin girişimsel olanı ya da tedavi edici olanıdır. Genellikle eskiden ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür. Bu nedenle mini cerrahi işlemler olarak da adlandırılır. Girişimsel tedavilerin temel mantığı vücudun içindeki her bölgeyi görüntüleme yöntemleri ile görebildiğimiz için bu yöntemleri kullanarak ameliyat olmadan iğnelerle vücuttaki hastalıklı bölgelere girip tedavi yapmaktır. Anjiyografi sırasında damarların açılması ya da onarılması Girişimsel Tedaviye en iyi örnektir. Girişimsel Radyoloji kalp dışındaki tüm atardamar ve toplardamar hastalıklarının anjiyografi ile tedavisini yapar. Tüm işlemler sadece iğne deliğinden girilerek yapılır. Bu anjiyo ile damar tedavisinde, varis tedavisinde ya da tümör tedavisinde hep aynıdır. Girişimsel tedavilerin en önemli özelliği yüksek teknoloji içeren cihaz ve malzeme kullanmasıdır.

Girişimsel Radyoloji tedavilerinin ameliyatlardan farkları:

 • Genellikle anestezi (narkoz) gerektirmez,
 • Vücutta kesi (bıçak) izi olmaz,
 • İşleme bağlı riskler daha azdır,
 • Hastalar genellikle aynı gün evine gönderilir
 • Normal hayata ya da işe dönme süresi çok daha hızlıdır.


Tanı amaçlı Girişimsel Radyoloji işlemleri:

 1. İğne biyopsileri
 2. Damar görüntülemesi (anjiyografi, venografi)

Tedavi amaçlı Girişimsel Radyoloji işlemleri 

 1. Damar yolu açılması 
 2. Perkütan Drenajlar 
 3. Diğer damar dışı tedaviler 
 4. Kanser tedavileri (RF, TAKE, TARE) 
 5. Embolizasyonlar 
 6. Atardamar tedavileri 
 7. Toplardamar tedavileri 
 8. Nörogirişimsel tedavi işlemleri

Girişimsel Radyoloji hangi hastalıklarla uğraşır?

Girişimsel radyoloji bir tek alanla uğraşan bölümlerden (örneğin göz hastalıkları, kadın doğum hastalıkları gibi) farklı olarak birçok alanla ilgilidir. Birçok organ sisteminin daha önce ameliyatla yapılan tedavilerini ameliyatsız olarak yapar. En önemli ilgi alanı, toplumda sık görülen hastalıklarından olan atardamar ve toplardamar hastalıkları ve bunların anjiyografi ile tedavisidir. Varis tedavisi, bazı tümör tedavileri (özellikle karaciğer tümörleri), karaciğer ve böbrek kistlerinin tedavisi, embolizasyon ile ile miyom tedavisi, varikosel tedavisi, osteoid osteom tedavisi, omur kırıklarında ağrı giderilmesi (vertebroplasti) diğer tedavi yöntemleridir.

İğne biyopsileri, karın ve göğüs içi abse tedavileri, safra yolları ve idrar yolları tıkanmalarının tedavisi, yemek borusu ve ince ve kalın barsağın tümör tıkanmalarında stentlemeler diğer tedavi alanlarıdır.

Kist nedir? 

Kist içi sıvı dolu bir kesedir. Genel olarak iyi huylu tümör demektir, ama halk arasında kist kanser için de kullanılır. Tıpta kistik kanserler vardır ama sadece kist dendiğinde her zaman iyi huylu içi sıvı dolu kese anlaşılır.
Girişimsel radyolojide tedavi edilen kistler tamamen iyi huylu kistlerdir. Bu kistlerin bir kısmı hiç tedavi gerektirmez. Örneğin bir çok insanda basit böbrek kisti vardır. Küçükse ve sorun yaratmıyorsa tedavi gerektirmez. Bazıları büyüdüğü ve çevre organlara baskı yaptığı için sorun yaratır ve tedavi gerektirebilir.
Bazı kistler tamamen yapısaldır. Kist hidatik dediğimiz kist ise bir parazit kistidir. Girişimsel radyoloji bölümünce tedavi edilen temel kistler şunlardır:

 • Kist hidatik 
 • Basit böbrek kisti
 • Basit karaciğer kisti
 • Lenfokist