Tiroid Biyopsisi

Tiroid ince iğne biyopsisi nedir?

Tiroid biyopsisi ya da tiroid ince iğne aspirasyonu hemen her zaman guatr hastalarında yapılır. Guatr hastalarında bazen tiroid bezi içinde nodüller gelişir. Bu nodüller çoğu iyi huyludur ve çoğunlukla ultrason inceleme yeterlidir. Biyopsi gerekmez. Ancak bazen ultrason görünümleri kötü huylu tümörü andırabilir. Bu durumlarda kesin tanı sadece biyopsi yöntemi ile verilebilir, çünkü ultrason ya da diğer görüntüleme yöntemleriyle nodülün kesin olarak iyi ya da kötü huylu olduğunu söylemek mümkün olmayabilir.

Tiroid bezi içerisinde yer alan bu nodül ya da nodüllerden bir iğne yardımıyla parça alınması işlemine tiroid iğne biyopsisi denir.

Tiroid bezinde guatr zemininde nodül olması son derece sık karşılaşılan bir olaydır. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.

Hangi durumlarda yapılır?

Tiroid bezinde özel bir guatr türü düşünüldüğünde ya da tiroid bezi içinde nodül varsa ve bu nodülün küçük ihtimal de olsa kötü huylu olma ihtimali varsa ince iğne biyopsisi istenir. Tiroid bezindeki nodülün iyi ya da kötü huylu olduğunu kesin olarak söylemek zor olabilir ama ultrason işlemi bu konuda çok yön göstericidir. 

Biyopsi öncesi Öncesinde tam bir fizik muayene ve diğer tiroid hastalıkları açısından ayrıntılı laboratuar değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Güvenli bir yöntem midir?

Tiroid iğne biyopsisi hemen her zaman ince iğnelerle yapıldığı için son derece güvenli ve basit bir işlemdir. Herhangi bir iğne biyopsisi bazı hastalarımız için çok korkutucu olabilmektedir. Tüm biyopsi işlemleri son derece kolay ve güvenilir yöntemlerdir. Tiroid nodüllerinden ince iğne ile biyopsi ise muhtemel en kolay ve riski en az olan bir biyopsi işlemidir.

Biyopsiye hazırlık

Tiroid iğne biyopsisi ince iğnelerle yapıldığı için özel bir hazırlığa gerek yoktur. Her an yapılabilir.

Ağrılı bir işlem midir?

İnce iğne biyopsilerinde ağrı sadece girim bölgesinde iğne hissedilmesi şeklinde olur. Bu da lokal anestezi ile giderilir. İğne derin dokulara gitmediği için genel olarak ek ağrı kesme yöntemine gerek olmaz. Ancak iğneden korkan ya da işlemden endişe ya da heyecan duyan hastalarımız için damardan ilaçlar verilerek işlemin çok daha konforlu olması sağlanabilir.

Diğer tüm iğne biyopsilerinde damardan ilaç verme işlemini her zaman yaparız. Ancak tiroid iğne biyopsileri çok daha kolay olduğu için sadece hasta isterse yaparız.

Nasıl yapılır?

Öncelikle hasta yatarken ultrason ile tiroid bezi tekrar incelenir. İğne girim yerine karar verilir. Bölge steril olarak hazırlandıktan sonra iğne girim yeri ince bir iğne ile uyuşturulur. Ardından yine bir ince iğne ile  aspirasyon yapılır yani oradan sıvı ya da hücre örneği alınır. Bu ağrısız bir işlemdir.

Birden fazla nodül varsa bunların her birine ince iğne ile ayrı ayrı girerek örnek almak gerekebilir. Her seferinde iğne girim noktası uyuşturulur.

Teşhis yanılmalarına sebep olan durumlar nelerdir?

Tiroid nodüllerinden yapılan biyopsi her zaman ince iğne biyopsisidir. İnce iğne biyopsisi güvenlikolarak çok avantajlıdır. Neredeyse hiç riski yoktur. Ancak bir doku örneği alınmadığı sadece iğne ile hücreler çekildiği için kesin tanı verme oranı düşüktür.

Biyopsi sonrası

İnce iğne biyopsileri son derece güvenli yöntemlerdir. Bu nedenle biyopsiden sonra herhangi bir kısıtlama yoktur. Hastalarımız hemen evlerine gönderilebilir ve o an itibariyle normal hayatlarına döner. Yemek içmek banyo yapmak ya da spor yapmak gibi aktivitelerde herhangi bir yasak ya da kısıtlama yoktur.

İğne girim yerinde ağrı olursa herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanılabilir.

Komplikasyonları nelerdir?

Biyopsi sonrası enfeksiyon, kist formasyonu, kanama vb. gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Ancak bu komplikasyonlar doğru teknik ve yaklaşım ile çok nadir bir durumdur.  

 Not: Tüm iğne biyopsilerine ait daha detaylı bilgiyi www.ignebiyopsisi.com adlı web sitemizde bulabilirsiniz.