Osteoid osteoma tedavisi

Osteoid osteoma nedir?

Osteoid osteoma iyi huylu bir kemik tümörüdür. Genellikle milimetrik boyutlardadır.

Çocukluk ve gençlik yıllarında ortaya çıkar. Ağrı yapması nedeniyle önemlidir ve tedavi gerektirir.

Ağrılar tipik olarak geceleyin olur ve çoğunlukla aspirin ile tamamen geçer. Ağrı kemik tümörü neredeyse orada olur.

Nasıl tanı koyarız?

Osteoid osteoma bir kemik tümörü olduğu için tanısı ortopedi uzmanları tarafından konur. Normal kemik grafisinde görülebilir. Burada görülmezse bilgisayarlı tomografi ya da MR (emar) görüntüleme ile kesin tanı konur.

Çoğunlukla uzun kemiklerdedir. Kasık bölgesinde bacak kemiği üst kısmı, sık yerleştiği bir bölgedir.

osteoid osteomada radyofrekans tedavisi

Tedavisi nedir?

Osteoid osteoma ağrı yaparsa tedavi gerektirir. Standart tedavisi ameliyattır. Ortopedi bölümünce yapılır. Küçük bir kesi ile kemik tümörü olan küçük nokta bulunarak kürete edilir (kazınır).

Girişimsel radyolojide özellikle karaciğer tümörleri için kullanılan radyofrekans ablasyonu  ile de tedavi edilebilir. Bu tedavide ameliyat yoktur. Genellikle bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda kemik tümörü içine bir radyofrekans probu ya da iğnesi ile girilir. Radyofrekans enerjisi ile iğne ucunda 1 cm alanında bir bölgeye ısı verilir ve tümör giderilir. Ağrı genellikle ilk 3 günde tümüyle kaybolur ancak 2-3 haftaya kadar hafif ağrı devam edebilir.