İğne Biyopsisi

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi

Biyopsi bir doku ya da organdan hastalık tanısı koymak için küçük bir parça alınmasıdır. İğne biyopsisi bu işlemin bir iğne aracılığıyla yapılmasıdır. Vücudumuzda gözle görünen bölgelerden biyopsi almak nispeten kolaydır. Ancak vücudun iç kesimlerinden biyopsi almak daha zordur. Eskiden bu işlem sadece ameliyatla yapılabilirdi. Ancak Girişimsel Radyolojinin gelişimiyle günümüzde biyopsilerin büyük çoğunluğu ameliyatsız ince iğnelerle alınabilmektedir. Ancak seyrek de olsa laparoskopi ya da ameliyatla biyopsi alınması gerekebilmektedir.

Girişimsel Radyolojide tüm iğne biyopsileri görüntüleme eşliğinde yapılır. Yani biyopsi alınacak doku ultrason ya da tomografi ile görüntülenir. Daha sonra aynı anda bir iğne ilerletilir. Dokuya girilir ve biyopsi alınır. Tüm işlem sırasında iğnenin nereye girdiği uygun doku olup olmadığı takip edilir. Bu yöntem körlemesine alınan biyopsilerde olan birçok riski azaltır ya da ortadan kaldırır. Ameliyatla yapılan bir işlemi ameliyatsız yapmamızı sağlayan her an vücudun içini görmemizi sağlayan görüntüleme yöntemleridir.iğne biyopsisi

Merkezimizde tüm bölgelerden görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi alma şansımız vardır. Bazı merkezlere alınamayan pek çok biyopsi merkezimizde alınabilmektedir.

Neden Girişimsel Radyoloji?

Girişimsel Radyoloji uzmanları önce radyoloji uzmanı yani görüntüleme uzmanı olur. Bu nedenle hem ultrason hem de bilgisayarlı tomografi yöntemlerini kullanmasını ve çekilen filmlerin değerlendirilmesini çok iyi bilir. Bunun üzerine Girişimsel Radyoloji yani görüntüleme eşliğinde tanı ve tedavi işlemlerini öğrenir. Bu nedenle görüntüleme eşliğinde biyopsilerin büyük çoğunluğunu Girişimsel Radyoloji uzmanları alır.

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi nasıl yapılır?

Ultrason ya da bilgisayarlı tomografi biyopsi alınmasında kullanılan temel görüntüleme yöntemleridir. Bu yöntemlerle biyopsi alınacak doku ya da tümör görüntülenir.

O bölge derisi uyuşturulur.  Eğer işleme başlı heyecan korku ya da gerginli varsa kol toplardamarından ağrı kesici ve heyecan giderici ilaçlar yapılabilir.

İnce bir iğne (1-2 mm) görüntüleme eşliğinde tam o dokuya yönlendirilir. Bu arada iğnenin ucu görüntüleme yöntemiyle takip edilebilmektedir.

Dokuya ulaşılınca bir ya da daha fazla küçük doku parçaları alınır.

İşlem genel olarak ağrısız bir işlemdir. Biyopsi işlemi kanama sorunu olmayan bir bölgeden alınmışsa hasta hemen evine gönderilebilir. Eğer karaciğer, böbrek gibi kanama sorunu olabilecek bir dokuysa genellikle 3-4 saat hastanede gözlem altında tutulur, kanama olmadığı gösterilerek hasta evine gönderilir.

İğne biyopsisi ağrılı bir işlem midir?   

İğne biyopsisi hem kolay, hem çok kısa süren hem de  ağrısız işlemlerdir.İğne biyopsisi işlemi

Normal şartlarda iğne girimleri hafif ağrı oluşturabilir ancak hastamızın bunu hissetmesini de istemeyiz. Her iğne biyopsisi öncesi iğne girim yerinin uyuşturulması mutlaka yapılan bir işlemdir. Ancak bu bazen yeterli olmayabilir ve derin dokulara ilerleyen iğne ağrı yapabilir.  İşlemin tecrübeli ellerde yapılması ağrıyı en aza indirecektir. Ağrıyı engellemenin ikinci yolu da damardan yapılan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlardır.

Tüm biyopsi işlemlerinde en önemli amacımız hastamızın hiç ağrı hissetmemesi, endişe, korku ya da heyecan duymamasıdır.   

Biz hemen her durumda, hastamızın sadece ağrısını değil, heyecan, korku ve gerginliğini de düşünerek damar yolundan ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlar vererek işlemin son derece konforlu olmasını sağlarız.

Bu işlem narkoz değildir. Hastaların uyutulması gerekemez. Ancak hem korku ve endişe hem de oluşabilecek ağrı tümüyle engeller.   

İşlem öncesi ve sırasında sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar vermek için hastalarımızın biyopsi işlemine aç gelmeleri gerekir. Tok karna bu ilaçların verilmesi istenmez.

 

Tüm iğne biyopsileri iğne kalınlığına ve alınan doku örneğine göre iki çeşittir:

1. İnce iğne biyopsisi ya da ince iğne aspirasyonu

Bu iğneler çok incedir. Koldan kan alınan iğneler kadar ve hatta daha ince iğnelerdir.

En önemli avantajı ince olmaları nedeniyle kanama riskinin çok az olmasıdır. Kanama gibi sorun çıkma ihtimali fazla olan yerlerde kullanılır.  Örneğin guatr için yapılan tiroid iğne biyopsileri hemen her zaman ince iğne biyopsisidir.  

En önemli dezavantajı doku alamaması sadece küçük hücre örnekleri almasıdır. Bu nedenle ince iğne biyopsisi sadece alınan dokudaki hastalığın iyi ya da kötü huylu olduğunu söyler: Bir tümör ise ne tür bir tümör olduğunu söyleyemez. Bir diğer sorun da biyopsi ile gelen hücre az ise tanı için yeterli olmayabilir. Biyopsinin tekrarı gerekebilir. Bu kalın iğne biyopsisinde de mümkündür ama biyopsi tekrarlama ihtimali çok daha azdır.  

2. Kalın iğne biyopsisi ya da doku biyopsisi

Doku almak için kullanılan kalın iğneler genellikle 1 mm kalınlığındadır. Yani bir kibrit çöpünden daha incedir. Kemik biyopsilerinde kullanılan iğneler biraz daha kalındır (2 mm kalınlığında).

Kalın iğne biyopsisi ya da doku biyopsisinin en önemli avantajı tanı koyma ihtimalinin daha yüksek olması ve tekrar biyopsi gerekme ihtimalinin daha az olmasıdır. Bunun dışında özellikle tümör biyopsilerinde tümörün hangi tip olduğunu kesin olarak belirtir. Böylece tedavi türüne karar verilebilir.İğne biyopsisi

Kalın iğne biyopsisinin en önemli dezavantajı alındığı dokuya göre kana ihtimalinin biraz daha fazla olmasıdır. Kanama ihtimali nedeniyle işlem öncesi ve sonrası kan alınarak işlemden sonra 2-4 saat hastanede yatış gerektirebilir.

Bu dezavantajına rağmen sağladığı avantajlar çok daha belirgin olduğu için merkezimizde guatr için yapılan ince iğne biyopsisi ve bazı meme biyopsileri dışında tüm biyopsiler kalın iğne biyopsisi şeklinde yapılır.   İğne

Tüm iğne biyopsileri oldukça basit ve riski son derece az olan işlemlerdir. En büyük sorun olan kanama da genellikle çok seyrektir ve eğer olursa herhangi bir ilaç ya da müdahaleye gerek bırakmayacak kadar hafiftir. Çok az hastada (%1'den az) kan verme ihtiyacı doğuracak kadar kanama olabilir. Kanama ihtimali olan tüm hastalar işlem sonrası hastanede tutularak kontrol edilir.