Böbrek İğne Biyopsisi

Böbrek iğne biyopsisi ya da iğne ile böbrekten parça alma işlemi ameliyatsız bir biyopsi yöntemidir. Böbrek dokusundan ya da böbrekteki bir tümörden kesin tanı koymak amacıyla küçük bir parça alınır.

  • Görüntüleme eşliğinde yapılan böbrek iğne biyopsisi kolay, ağrısız ve güvenilir bir yöntemdir.
  • İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürer.
  • Biyopsi sırasında hem girim noktası uyuşturulur hem de damardan rahatlatıcı ve ağrı kesici ilaç verilir. Böylece biyopsi işlemi ağrısız ve son derece konforlu bir şekilde yapılmış olur.
  • İşlemden önce 4 saat aç olunması gerekir. Başka hazırlığa gerek yoktur.
  • İşlemden sonra kanama kontrolü için 2-4 saat hastane gözetiminde kaldıktan sonra evinize dönebilirsiniz. Bir gün sonra gündelik normal hayatınıza dönebilirsiniz.

Böbrek biyopsisi

Böbrek iğne biyopsisi bir iğne ile ameliyatsız bir şekilde böbrek dokusundan ya da böbrekteki bir tümörden kesin tanı koymak amacıyla küçük bir parça alınmasıdır. Girişimsel radyoloji tüm iğne biyopsilerini bir görüntüleme rehberliğinde alır. Yani biyopsi yapılacaksa ultrason ya da bilgisayarlı tomografi ile o anda vücudun içi görülür ve iğne biyopsi yapılacak dokuya doğru ilerlerken dışarıdan ekrandan takip edilir. Böylece iğnenin diğer dokulara zarar vermesi engellenir.

Ne amaçla yapılır?

Böbrek biyopsisi iki amaçla yapılır.

  1. Diğer testlerle açığa çıkarılamaya böbrek hastalığında kesin tanı koymak. Bu hastalıklar genellikle böbrek dokusunun nefrit dediğimiz hastalıklarıdır.
  2. Böbrekte var olan bir tümörün kesin tanısını koymak. Bu hem tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkaracak hem de tedavi planlaması için tümöre ait tüm tiplendirmeleri yapacaktır. Her börek tümöründen iğne biyopsisi yapılması gerekmez. Bazen doğrudan ameliyat gerekebilir.

Böbrek İğne Biyopsi

Böbrek biyopsi güvenli bir yöntem midir?

Tüm iğne biyopsilerinde olduğu gibi böbrek iğne biyopsisi de son derece güvenli bir yöntemdir. Her işleme ait riskler ya da gelişebilecek sorunlar vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. Ancak bunlar ya çok basit ya da çok seyrek görülen sorunlardır. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

Böbrek biyopsisine hazırlık için gerekenleri ana sayfada biyopsi öncesi ve sonrası adlı sayfadan öğrenebilirsiniz.

İğne biyopsisi nasıl yapılır sayfasında bir biyopsinin yapılış şekli hakkında detaylı bilgi vardır.

Böbrek iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Böbrek iğne biyopsisi genellikle çok güvenli bir yöntemdir. Sorun yaşama ihtimali çok düşüktür.

Böbrek biyopsisinden sonra biyopsi bölgesinde ağrı olabilir.

Tüm biyopsilerde olduğu gibi böbrek iğne biyopsisi sonrası en önemli sorun kanamadır. İşlemden sonra hastaların çoğunda idrarda hafif kan görülebilir. Bu en fazla 24 saat sürer ve geçer. Asıl kanama böbrek dışına doğru olabilir. Böyle bir durumda yakın ve sık takip gerekir. Çoğuna herhangi bir tedavi uygulamak gerekmez. Kendiliğinden geçer. Ancak çok seyrek olarak durdurulamayan kanama olursa anjiyografi ile kanama noktasını tıkamak gerekir.

Merkezimizde biyopsi işlemleri ikili iğne sistemi ve tam otomatik biyopsi iğneleri ile yapılır. Bir iğne ile böbrek dokusuna ya da tümör dokusuna girilir. Bunun içinden ek bir iğne ile biyopsi parçası alınır. Bunun en önemli avantajı böbreğe iğne ile bir tek kere girilir ancak aynı iğne içinden birden fazla biyopsi alınır. Aksi halde böbreğe bir den fazla girişi yapmak gerekir ki bu da kanama ihtimalini artırabilir. Ayrıca bir girim noktasından 2-3 kere biyopsi alınabilmesi kesin tanı koymasını kolaylaştırır.

Bölgenin ince bir iğne ile uyuşturulması ile biyopsi alımın bitmesi arasındaki zaman genellikle 5 dakikadan kısadır.

İşlemden sonra kanama olup olmadığı ikinci bir kan alınarak ya da ultrason inceleme ile kontrol edilir ve hasta evine gönderilir.

Böbrek biyopsisi için diğer yöntemler nelerdir?

Böbrek biyopsileri eskiden tüm biyopsilerde olduğu gibi ameliyatla alınırdı ancak günümüzde hemen tüm biyopsiler iğne ile alınmaktadır.

Eğer böbrekte bir tümör varsa biyopsi almaya gerek olmadan ameliyatla kitlenin çıkarılması gerekebilir.

Böbrek biyopsisi sonrası gelişebilecek sorunlar:

Böbrek iğne biyopsisi genellikle çok güvenli bir yöntemdir. Sorun yaşama ihtimali çok düşüktür.

Tüm biyopsilerde olduğu gibi böbrek iğne biyopsisi sonrası en önemli sorun kanamadır. İşlemden sonra hastaların çoğunda idrarda hafif kan görülebilir. Bu en fazla 24 saat sürer ve geçer. Asıl kanama böbrek dışına doğru olabilir. Böyle bir durumda yakın ve sık takip gerekir. Çoğuna herhangi bir tedavi uygulamak gerekmez. Kendiliğinden geçer. Ancak çok seyrek olarak durdurulamayan kanama olursa anjiyografi ile kanama noktasını tıkamak gerekir.


Biyopsi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü