Ayak Yarası

 • Ayak ya da parmak yarası çok değişik sebeple oluşabilir.
 • Bu sebeplerden en önemlilerinden biri bacak damar tıkanıklığıdır. 
 • Özellikle şeker hastalarında çıkan ayak yaralarının yarısında damar tıkanıklığı vardır.
 • Damar tıkanıklığına bağlı yaralarda hastalık ilerlerse parmak ya da ayakta kangren gelişebilir.
 • Böyle bir durumda yapılacak en önemli adım bacak damarlarında tıkanıklık olup olmadığının araştırılmasıdır.
 • Tedavi gerektiren bir damar tıkanıklığı varsa anjiyo ya da ameliyat ile bu damarların açılması yara iyileşmesinde son derece önemlidir.    

Bacak damar tıkanmasına bağlı gelişen ayak yarasında belirtiler:

 • Ayaklar soğuktur (diğer taraf normalse dokunarak karşılaştırılabilir)
 • Yara çoğunlukla parmak uçlarındadır ya da topuk bölgesindedir.
 • Yara ile birlikte şiddetli parmak ya da ayak ağrısı olabilir. Bu ağrı, hastaların uyumasını dahi engelleyebilir. 
 • Ayakta (şeker hastalarında sık görülen) his kaybı varsa ağrı hiç olmayabilir. Bu da tanı koymayı geciktirebilir.
 • Yara tedaviye rağmen uzun süre iyileşmeyebilir.

ayak yarası

Ayak yarası ya da ayak ülseri oluşan hastalarda damar tıkanıklığı varlığı genellikle ihmal edilir.

Şeker hastalarında görülen ayak yaralarının yarısı bacak damar tıkanıklığına bağlıdır. Yaranın iyileşmesi için bu damarların açılması önerilen tedavidir.

Ayağında yara çıkan her şeker hastasının ayak damar tıkanıklığı yönünden araştırılması gerekir. Bunun için doktorun muayenesi önemli olsa da yeterli olmayabilir.

Bacak damar tıkanıklığında tanı için en basit yöntem bacak atardamarlarının renkli Doppler ultrason inceleme ile değerlendirilmesidir.

Gerekirse bilgisayarlı tomografi ya da emar (MR) yöntemiyle basit anjiyografi de yapılabilir. Bunların tanı değeri daha yüksektir. 

Bacak damarında tıkanma ve ayakta yara varsa ilaç tedavisi ya da benzeri yöntemler yeterli olmayabilir. İlaçların damar sertliğine bağlı damar tıkanıklığını açmadığını biliyoruz. Damarların açılması gerekiyorsa bu ameliyat ya da anjiyo ile mümkündür.

 

ayak ülseri

Ayak kangreni artık dönüşümü olmayan bir süreçtir. Ayağın ya da parmağın siyahlaşan yani kangren olan kısmı ölü dokudur.Bu bölgenin iyileşmesi beklenmez. Ama siyah olmayan dokuların iyileştirilme şansı vardır.

Anjiyo ile damar tıkanıklığının tedavisi bu amaçla kullanılan bir tedavi yöntemidir. 

Özellikle şeker hastalarında damar tıkanmaları diz altındaki küçük damarlarda olur. Bu damarlar da açılması nispeten zor olan damarlardır.

Bu damarların anjiyo ile açılma şansı olduğu bilinmeyebilir. Ancak şeker hastalarında oluşan damar tıkanıklıkları daha zor da olsa anjiyo yöntemi ya da ameliyatla açılma şansı vardır.

Damar tıkanıklığının açılması hem yaranın iyileşmesini kolaylaştırır hem de ayakta kangren oluşmasını engelleyebilir.      

 ayakta yara