Aort Diseksiyonu

Aort diseksiyonlarının tanısı öncelikle klinik şüphe ile olur. Acile şiddetli yırtılır derecede sırt ağrısı ile gelen bir kişide öncelikle aort içi zarında ayrılma düşünülür. Tanı için radyolojik görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Aort diseksiyonu nedir?

Aort ya da aorta diseksiyonu göğüs ya da karın bölgesindeki ana damarın (aort) içi zarının ayrılması ya da yırtılmasıdır. Damar duvarında tam yırtılma seyrektir. Sadece iç zar yırtılır. O da kendine göre sorunlar yaratır. En önemli sorun damarın bir katmanı yırtıldığı için damar duvarı zayıflar. Duvar zayıflayınca damarda balonlaşma ihtimali artar. Bu da uzun dönemde damarın tüm duvarının yırtılmasına yol açabilir. Aort damarında diseksiyon hayati tehlike yaratır, çünkü aort çok büyük bir damardır ve yırtılması ölümcül olabilir.

Neden önemlidir?

Aort diseksiyonu son derece ciddi ve acil bir durumdur. İlk diseksiyon yani iç yırtılma olduğunda hastaların çoğu acile başvurur, bazıları acile ulaşamadan kaybedilir. Ancak ilk yırtılma sonrasında İlk anda acil bir ameliyata ya da perkütan anjiyografi tedavisine ihtiyaç olabilir ya da sorun çok hafiftir ve sadece takibi gerekebilir.

Tedavi gerekmemiş ise uzun dönemde aortada anevrizma gelişme ihtimali nedeniyle devamlı kontroller yapılır.

Göğüs ortasında yırtık (diseksiyon) tipleri

Ne tür yakınma oluşturur?

Aort diseksiyonları bazen herhangi bir belirti vermez. Belirti olduğu zaman çoğunlukla şiddetli bazen daha hafif ağrı oluşturur. Ağrı diseksiyonun olduğu bölgededir. Bu bölge sıklıkla göğüs bölgesidir ve ağrı sırtta olur. Genellikle çok şiddetli ve yırtılır tarzda bir ağrı olur. Eğer aynı anda kanama da olmuşsa bu klinik tabloyu daha da kötüleştirir. Kanamaya bağlı ağrı, nefes darlığı tansiyon düşüklüğü ya da şok oluşabilir.

Nasıl tanı koyarız?

Aort diseksiyonlarının tanısı öncelikle klinik şüphe ile olur. Acile şiddetli yırtılır derecede sırt ağrısı ile gelen bir kişide öncelikle aort içi zarında ayrılma düşünülür. Tanı için radyolojik görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bilgisayarlı tomografi ve MR ile kesin tanı konabilir. Damar yırtılmasına eşlik eden damar anevrizması yani balonlaşması varsa o da kesin olarak belirlenir. Eğer stent greft tedavisi yapılacaksa tüm ölçümler tomografi üzerinden yapılır.

Trokal aort yırtılması (ya da) diseksiyonu

Aort diseksiyonunda tedavi

Bazen herhangi ir tedavi gerekmez. Sadece ilaçlarla tansiyonun kontrol altına alınması yeterlidir. Bazen de yırtığın düzeltilmesi gerekir. Bu durumda iki tedavi yöntemi vardır: Ameliyat ve anjiyografi ile tedavi.

Aort diseksiyonlarında standart tedavi yöntemi, ameliyatla bu damarın onarılmasıdır. Bazı durumlarda ameliyattan başka seçenek yoktur. Ancak bir grup hastada ameliyat dışında anjiyografi ile tedavi mümkündür. Bu yöntemde normal anjiyografi gibidir ancak damara girim deliği ve yerleştirilen stentler diğer damar stentine göre çok daha büyüktür. Kullanılan stent normalden farklı olarak özel bir kumaş ile kaplıdır ve çok daha geniştir. Kullanılan kaplı stent çapı 2.5-3.5 cm civarındadır.

Tedavide amaç damarın genişlemiş bölgesine kaplı stentler konarak genişlemiş bölgeyi devre dışı bırakmak ve damarın yırtılmasını engellemektir.

Bu stentler cerrahın ameliyatla yerleştirdiği yapay damarlara benzer. Sadece ameliyatsız da yerleştirilebilmesi mümkündür. En önemli avantajı işlemin kolay olması , daha kısa sürmesi, işlemden sonra yatış süresinin kısa ve işleme bağlı risklerin daha az olmasıdır.
Ancak aort anevrizmalarında kaplı stent yerleştirilmesi ile yapılan bu tedavi her hasta için mümkün olmayabilir. Sadece anatomik yapısı uygun olan hastalarda mümkündür.


Anevrizma Tedavisi

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

0850 250 8 250   Çağrı Numarasından Girişimsel Radyoloji Bölümü