Anevrizma Tedavisi

Atardamar anevrizması ya da balonlaşması nedir?

Atardamar anevrizmaları damar duvarında bilmediğimiz bir sebepten dolayı damar duvarının sağlamlığını kaybetmesi ve damarın genişlemesidir. Bu genişleme uzun damarlarda bazen hafif genişleme şeklinde, bazen bir yuvarlak balon gibi olabilir.

Anevrizma Tedavisi

Neden önemlidir?

Atardamarda genişleme yani balonlaşma olduğunda damar duvarı sağlamlığını kaybeder ve yırtılma ihtimali başlar. Damar ne kadar genişlerse damar duvarı o kadar gerilir, incelir ve yırtılma ihtimali o kadar artar. Her bir bölgede atardamar anevrizma çapı için tedavi kriterleri farklıdır. Çoğunda çap bir tedavi kriteridir. Yani hafif genişlemelerde tedavi gerekmeyebilir, belirli bir genişliğe erişince tedavi kararı verilir. Bazı durumlarda ise balonlaşmanın olması tek başına tedavi kararı verdirebilir.

Ne tür belirti verir?

Anevrizmalar genellikle hastalarda bir şikayet oluşturmaz. Ancak belirli büyüklüğe ulaştığında yerleştiği bölgelerde bası yaparak şikayet oluşturabilir. Örneğin sinir yapılarına bağlı balonlaşmalar bu sinirlere bası yaparak o sinirin görevini engeller ya da sadece ağrı, uyuşma karıncalanma gibi sinir basısı yakınmaları oluşturur. Balonlaşma fark edilmez ve yırtılırsa burada oluşan iç kanama yakınmalar oluşmasına neden olur.

Beyin damarlarında balonlaşma kanaması çok ciddi sorun yaratabilir çünkü beyin hayati bir organdır. Karın damarlarındaki balonlaşma hafif kanama oluşturursa ciddi bir şikayet oluşturmayabilir ancak ciddi kanamalar ciddi tansiyon düşüklüğü ya da şok tablosu yaratarak acilen hastaneye gelmeyi gerektirebilir.

Tedavi yerleşim yerine göre değişkenlik gösterir.

Küçük ve tedavi gerektirmeyen anevrizma takibe alınır. Tedavi gerektiren anevrizmada eskiden tek tedavi yöntemi ameliyatla bu damarın onarılması idi. Son 20 yılda girişimsel radyoloji tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle bunların hemen tümü doğal yol olan damar içinden tedavi edilebilir hale gelmiştir.  

Anjiyografi ile tedavide iki temel yöntem kullanılır:

Birincisi özel kumaş kaplı stentler (stent greft) yerleştirilerek balonlaşma giderilir. 

İkincisi balonlaşan damar içinin doldurularak sağlamlaştırılması ve yırtılmasının engellenmesidir. Düz seyirli olmayan kıvrıntılı damarlar genellikle böyle tedavi edilir.

Her damar balonlaşma tedavisi farklılık gösterebilir ve bazen birden fazla yöntem ile tedavi edilir.

Nasıl tanı koyarız?

Anevrizmalar 1 cm'nin üstündeyse radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak (ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR anjiyografi) kolaylıkla görüntülenir. Eskiden tanıda sıklıkla kullanılan anjiyografi artık genellikle sadece tedavi için kullanılmaktadır. Ancak çok küçük ya da müphem (diğer yöntemlerle tanısı kesinleştirilemeyen) genişlemeler için anjiyografi tanı amacıyla hala kullanılabilir.

Tedavisi nedir?

Her anevrizma mutlaka tedavi gerektirmez. Eğer tedavi kararı verilirse genişleyen damarın kapatılması ve kan akımının bu bölgeye ulaşmaması sağlanır.

Anevrizma

Hemen tüm anevrizmalarda tedavi ya ameliyat ya da anjiyografi ile tedavidir. Anjiyografi ile tedavi mümkünse genellikle ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Ancak bazı damar balonlaşmaları buna uygun olmayabilir ve ameliyat gerekebilir. İlaç ile tedavisi (Behçet hastalığı gibi bir kaç özel hastalık dışında) mümkün değildir.

Aort anevrizmasının stent greft (duvarı özel bir kumaş ile kaplı bir stent) ile tedavisi nispeten kolaydır. Damar çapı ölçülür, anjiyografi yapılır ve stent greft damarı kapayacak ve damara zarar vermeyecek şekilde yerleştirilir. Karındaki ana damarların (abdominal aorta ve torakal aorta gibi) tedavisi bu şekilde yapılır.