Tümör biyopsisi

Tümör biyopsisi nedir?

Vücudun herhangi bir bölgesindeki bir tümör dokusuna ultrason ya da tomografi eşliğinde bir iğne ile girilerek çok küçük bir örnek alınmasıdır.

Bunun amacı tümörün nereden kaynaklandığını ve ne tür bir tümör olduğunu öğrenmektir. Çünkü tüm tümörleri tedavileri biyopsi sonucuna göre kararlaştırılır.

akciğer kanseri ya da tümörü

Tümör biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Tümörlerden biyopsi alınması son derece önemli bir süreçtir.Gerektiği zaman ne kadar erkenalınırsa tedaviye ve doğru tedvaiye başlma şansı o kadar yüksek olur.

Biyopsi iğnesi

Girişimsel radyoloji ünitemizde hemen tüm tümörlerden biyopsi alınmaktadır. Günümüzde dünyada tüm tümörler çoğunlukla iğne biyopsisi bazen de ameliyatla alınan biyopsiler sonucuna göre tedavi edilir. Bu nedenel son derece önemli ve güvenli bir yöntemdir.