Rahim Miyomu ve Tedavisi

Rahim Miyomu Nedir ?

Rahim miyomu, rahim dokusundan köken alan iyi huylu bir tümördür. Rahim miyomları kadın üreme organlarının en sık rastlanan tümörüdür. 35 yaşın üzerindeki her üç kadının birinde miyom saptanır. Bir ya da birden fazla olabilir. Büyüklükleri 1 ile 20 cm arasında değişir. Miyom bazen fibroid, leyomiyom, veya fibromiyom olarak da adlandırılabilir. Genellikle rahim içinde aynı anda birden fazla miyom bulunur, bazen aynı rahimde onlarca miyom olabilir. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, miyomların büyümesine yol açar. Bu nedenle miyomlar genellikle üreme çağında ve hamilelikte daha fazla büyürler, menapoz da ise genellikle küçülür. 

Rahim miyomlarında embolizasyon tedavisi Resim: Rahim miyomları iyi huylu tümörlerdir. Rahimde yerleştikleri bölgeye göre değişik isimlendirilir.

Rahim Miyomu Belirtileri Nelerdir ?

Rahim miyomlarının çoğu herhangi bir şikayete yol açmaz ve tedavi gerektirmezler. Ancak hastaların yaklaşık %10-20 sinde ciddi şikayetler ortaya çıkar.

Rahim Miyomu'nun en sık görülen belirtileri;

  • Adet kanamalarının uzun ve şiddetli olması
  • Adet düzensizliği
  • Adetlerin ağrılı olması
  • Uzun süren kanama nedeniyle kansızlık
  • Cinsel ilişki ile ağrı oluşması
  • Karın alt kısmında ağrı, yanma ve dolgunluk hissi
  • Sık idrara çıkma (büyük miyomların idrar torbasına bası yapması sonucu)
  • Kabızlık (büyük miyomların kalın bağırsağa bası yapması sonucu)

Nasıl Tanı Koyarız?

Rahim miyomu bazen yaptığı şikayetler nedeniyle araştırılırken kadın doğum uzmanını yaptığı muayene ile ya da rahim ultrason incelemesi sırasında saptanırlar.

Bazen de herhangi bir sebeple yapılan ultrason, tomografi ya da emar görüntüleme ile tesadüfen bulunurlar. Ultrason inceleme tanı da en sık kullanılan yöntemdir. Ancak küçük miyomları göremeyebilir. Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi (emar ya da MR görüntüleme) miyomları değerlendirmede en iyi tanı yöntemidir.

Rahim miyomu emar görüntüsü

Resimlerde emar (MR) görüntülemede miyomlar çok net olarak görüntülenir. MR ile miyom sayısı ve boyutları ultrasona göre çok daha doğru olarak söylenebilir. Miyom embolizasyonu sonrası da küçülme ya da yok olma oranları MR ile daha kesin anlaşılır.

Rahim Miyom Tedavisi  

Bu hastalık öncelikle kadın doğum uzmanlarının uğraştığı bir hastalıktır.

Eğer kitleler fazla büyümüyor, yakınma oluşturmuyorsa ve hastanın yaşı menopoza yakınsa miyomlar için herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. Çünkü menopozda östrojen hormonu etkisi azaldığı için genellikle küçülür ve bazen kaybolur.

Hastaların önemli bir kısmında ağrı, sık idrara çıkma, adet kanamasında artma ve kansızlık gibi şikayetler vardır ve tedavi gerektirir. Tedavi kararı verilirken miyomların sayısı, büyüklüğü ve büyüme eğilimi (önceden küçüktü şimdi daha büyüyor gibi), hastanın yaşı gibi değişik faktörler de göz önüne alınmalıdır.

Hormon Tedavisi

Bu tedavide, hastaya hormon verilerek menapoza girmesi sağlanır. Böylece, miyomlarda küçülme ve miyomu besleyen damarlarda incelme olabilir. Ancak hormon tedavisi kesildiğinde, kitleler hızla büyürler ve damarları da hızla eski haline döner. Ayrıca kullanılan hormon ilaçları uzun süre kullanılırsa, hastada kemik erimesi görülebilir.

Miyomun Ameliyatla Çıkarılması (Miyomektomi)

Genel anestezi altında rahimdeki miyomların ameliyatla çıkarılmasıdır. Bu şekilde, ameliyatsız rahim alınmadan tedavi sağlar. Böylece özellikle genç bayanlarda doğurganlık korunabilir. Miyomektomi, genellikle karından açık ameliyat şeklinde yapılır, ancak kapalı ameliyat yöntemleri de vardır.

Rahimde çok sayıda miyom tümörü olan hastalarda, miyomektomi ameliyatı daha uzun sürer, kan kaybı daha fazla olur ve ameliyattan sonra ağrı ve diğer komplikasyonlara daha fazla rastlanır. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi histerektomiden bile fazla olabilir. Çok sayıda tümörü olan hastalarda, ameliyatla tüm tümörleri temizlemek güç olabilir, ayrıca hangi tümörün hasta şikayetlerine yol açtığını saptamak da zorlaşır. Bu nedenle bu tür hastalarda, ameliyat başarıyla yapılsa bile hastaların yaklaşık %20-25 inde hasta şikayetleri tekrarlar ve ikinci bir ameliyat (genellikle histerektomi) gerekebilir.

Miyomlarla Birlikte Rahimin Ameliyatla Çıkarılması (Histerektomi)

Genel anestezi altında rahimin tümü ameliyatla dışarı alınır. Hasta eğer 40 yaşın üzerindeyse, genellikle yumurtalıkların da alınması tercih edilmektedir. Genellikle, çok sayıda miyomu olan, menapoza girmiş ya da artık hiçbir şekilde hamilelik istemeyen hastalarda uygulanır.

Miyom Embolizasyonu 

Embolizasyon kelime olarak "anjiyografi ile bir damarın tıkanması" işlemidir. Miyom embolizasyonu miyomların anjioy ile besleyici damarlarını tıkayarak yapılan ameliyatsız bir anjiyografi tedavisidir. Girişimsel Radyoloji uzmanı yani bizler tarafından yapılır.  Bu anjiyo tedavisi kasık ya da kol damarından girilerek yapılır. 

Anjiyo ile miyom embolizasyon tedavisi

Bu tedavisinin hangi hasta grubunda yapıldığı, ameliyata göre avantaj ve dezavantajları da  miyom embolizasyonu sayfasında anlatılmıştır.