Pankreas biyopsisi

  • Görüntüleme eşliğinde yapılan pankreas iğne biyopsisi ultrason ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılır.
  • Pankreas iğne biyopsisi genellikle pankreas tümörlerinde kesin tanı koymak için yapılır.
  • İşlem ağrısız ve kolaydır. İşlemden önce 4 saat aç olunması yeterlidir. Bazen buna da gerek olmayabilir.
  • Biyopsi işleminde sadece iğnenin deriden girdiği noktanın uyuşturulması yeterlidir. Tüm ağrıyı kesecektir. Ancak bazen hastalarımızın heyecan ya da korku hissetmesi nedeniyle damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek işlem çok daha konforlu bir şekilde yapılabilir. İşlemden sonra 2-3 saatlik gözlem sonrası hasta evine gönderilir.  

Pankreas iğne biyopsisi

Hemen her zaman bir pankreas tümöründen alınır. Günümüzde ameliyatla biyopsi yöntemi hemen hiç kullanılmaz, çünkü tüm pankreas kitle biyopsileri iğne ile alınabilir. Bu işlem bir görüntüleme yöntemi (ultrason ya da tomografi) eşliğinde yapılabilir. Görüntüleme yöntemi olarak ultrason ya da bilgisayarlı tomografi kullanılır.

Pankreas tümörlerü ya da kanserinde iğne biyopsisi genelikle gereklidir. Resim: Pankreas kanserlerinde  tümörün tipini anlamak için genellikle iğne biyopsisi gerekir. 

Ne amaçla yapılır?

Pankreas biyopsisi hem pankreasta var olan bir tümörün iyi ya da kötü huylu olduğunu ortaya çıkaracak hem de tedavi planlaması için tümöre ait tüm tiplendirmeleri yapacaktır

İğne biyopsisi işlemi Resim: İğne biyopsilerinde kullanılan iğnelerin en kalını resimde görüldüğü gibi 1 mm den daha incedir.  Pankreas ince iğne aspirasyonunda daha da ince iğneler kullanılır.  

İğne biyopsisi nasıl yapılır sayfasında işlem anlatılmıştır. 

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Son derece güvenli bir yöntemdir. Her işleme ait riskler ya da gelişebilecek sorunlar vardır. Bunlar oldukça seyrektir ve aşağıda belirtilmiştir. Doktorunuz bu konuda sizi bilgilendirecektir.  

Pankreas iğne biyopsisi riskleri nelerdir?

Tüm iğne biyopsieri genellikle çok güvenli yöntemlerdir. Sorun yaşama ihtimali çok düşüktür.

İşlemden sonra iğne ile girim noktasında hafif ağrı olabilir. 

Biyopsi sonrası en önemli sorun kanamadır. Ancak pankreas tümörlerinde kanam ihtimali son derece düşüktür.