Nefrostomi (İdrar Yolları Drenajı)

Nefrostomi (Böbrek toplayıcı sistemi drenajı) 

Nefrostomi böbrek toplayıcı sistemine girilerek bir kateter yerleştirilmesidir. İdrar yollarında bir tıkanma, böbrekte süzülerek oluşan idrarın mesaneye geçmesini engeller. Bbrekte biriken idrar, birikim arttıkça burayı genişletir. Sonunda böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Taşa bağlı tıkanmalar genellikle geçici olduğu iin böbreğe zarar verecek kadar tıkanma olmaz. Bu nedene taşa bağlı tıkanmalarda drenaj genellikle gerekmez. İdrar yollarının tıkanması tümöre bağlıysa böbrekleri korumak için drenaj gerekebilir.drenaj

İdrar yollarında tıkanmasının giderilmesi iki şekilde olur.

1) Mesaneden girilerek buraya bir plastik kateter (stent) yerleştirilir. Bunu Üroloji uzmanları yapar.idrar yolları drenajı

2) Perkütan nefrostomi (deriden girilerek nefrostomi): Mesaneden girilerek idrar toplayıcı sistemindeki tıkanma giderilemezse deriden girilerek böbrek toplayıcı sistemine bir kateter yerleştirilir. Nu drenaj kateteri (tüpü) bir idrar torbasına bağlanarak idrar bu yolla dışarı alınır ve vücuda zarar vermesi engellenir.kateter

Tıkanam olduğu sürece bu kateter yerinde kalır. Tıkanma giderilediğinde çıkarılır. Bazen bir kaç ay süre katetern vücutta kalması gereki,r. Kateterin ne kadar kalması gerektiği tedavi süresiyle ilgilidir.