Apse Drenajı (Apse Tedavisi)

Vücuttaki bir çok apse eskiden ameliyatla tedavi edilirdi. Artık hemen her apseyi ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Bunu yine Girişimsel Radyoloji uzmanları yapar. Vücudun hangi bölgesinde olursa olsun apse biriken bölge ultrason ya da bilgisayarlı tomografi ile görüntülenir ve bu görüntüleme eşliğinde ameliyata gerek olmadan apse içine bir drenaj kateteri (plastik hortum) yerleştirilir. Apse buradan dışarı alınır. Bu arada antibiyotik ilaçları kullanılır. Apse tedavi edildiğinde plastik kateter çıkarılır.    apse tedavisi