Bacak damar tıkanıklığı ve diyabetik ayak yarası

Damar tıkanıklığı genellikle damar kireçlenmesi ya da damar sertliği denen hastalık nedeniyle olur. Damar sertliği atardamarlarda tıkanma yaparak dokunun beslenmesini bozar. Damar tıkanıklığı kalp damarları, beyin ve boyun damarları, kol damarları, böbrek damarları gibi tüm damar sistemini etkileyebilir. Bacak damar tıkanıklığı bacaklarda yürüme ağrısı, ayak yarası ve kangren oluşturabilir. Günümüzde yeni yöntem ve teknolojilerin yardımıyla anjiyografi ile damar tıkanıklıklarının bir çoğunu tedavi etmek mümkündür.  

Toplardamar tıkanıklığı ya da derin ven trombozu

Toplardamar tıkanıklığı (ven trombozu) ya da toplardamar pıhtılaşması özellikle bacak damarlarında görülür. Çok önemli bir hastalıktır, çünkü ilaçlarla kesin bir tedavisi yoktur. Hastaların  bir kısmı hayat boyu ayak şişliği ve benzeri yakınmalarla yaşamak zorunda kalır. Ancak günümüzde damar içinden, toplardamar da oluşan pıhtıyı tamamen temizleyebilen yöntemler vardır. 

 

Atardamar anevrizmaları

Atardamar anevrizması, damarın genişleyerek balonlaşmasıdır. Balonlaşan bir damarın duvarı incelir, sağlamlığını kaybeder ve yırtılma ihtimali başlar. Anevrizmalar ne kadar genişlerse yırtılma ihtimali de o kadar artar. Anevrimza yırtılması sonucu genellikle hayatı tehdit eden iç kanamalar oluşur. Bu nedenle anevrizmaların yırtılmadan önce teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Hem ameliyatla hem de ameliyatsız yani anjiyografi ile tedavileri mümkündür. Atardamar anevrizması (balonlaşması) vücuttaki hemen her atardamarda görülebilir. Bunlar içinde en önemlileri aort dediğimiz ana damar anevrizmalardır. Bu damarla çok büyük olduğu için kanamları çok tehlikelidir. 

Anjiyografi

Anjiyografi damar hastalıklarının tanısında ve tedavisinde kullanılan kolay ve konforlu bir yöntemdir. İşlem sırasında ağrı hissedilmez. Anjiyografiile tedaviye damar içinden (endovasküler) tedavi adı verilir. Anjiyografi ile damar darlığı, damar tıkanması ve balonlaşmasının tedavisi son 20 yılda büyük gelişme göstermiştir. Günümüzde balon, ilaçlı balon, stent, ilaçlı stent ve aterektomi gibi yöntemlerle hemen tüm damar tıkanıklıklarını tedavi etmek mümkündür. 

Kanser hastalarında girişimsel tedaviler

Kanser hastalarında girişimsel radyoloji tarafından yapılan ameliyatsız tedavi yöntemleri her geçen gün gelişmektedir. En sık karaciğer tümörlerinde, bunun dışında bazı akciğer, böbrek, tiroid, ve sindirim sistemi tümörlerinde kullanılır. Kansere karşı e sık yapılan Girişimsel tedaviler, kemoembolizasyon (TAKE), radyoembolizasyon (TARE), tümörlere radyofrekans ya da mikrodalaga yöntemleriyle ablasyon işlemleridir. 

İğne biyopsileri

Biyopsi bir doku ya da organdan hastalık tanısı koymak için küçük bir parça alınmasıdır. İğne biyopsisi bu işlemin bir iğne aracılığıyla yapılmasıdır. Vücudumuzda gözle görünen bölgelerden biyopsi almak nispeten kolaydır. Ancak vücudun iç kesimlerinden biyopsi almak daha zordur. Girişimsel Radyolojide tüm iğne biyopsileri görüntüleme eşliğinde yapılır. Yani biyopsi alınacak doku ultrason ya da tomografi ile görüntülenir. Daha sonra aynı anda bir iğne ilerletilir. Dokuya girilir ve biyopsi alınır. Tüm işlem sırasında iğnenin nereye girdiği uygun doku olup olmadığı takip edilir. Ameliyatla yapılan bir işlemi ameliyatsız yapmamızı sağlayan her an vücudun içini görmemizi sağlayan görüntüleme yöntemleridir.

Drenaj İşlemleri

Drenaj işlemleri ya da drenaj tedavileri vücutta biriken sıvıların tüpler yardımıyla vücut dışına çıkarılmasıdır.

Safra yolları tıkanıklığı , böbrek idrar yolları tıkanıklığı bazı dönemler drenaj işlemi ile boşaltılmak gerektirir. Bunun dışında abse tedvisi, karın içi ya da akciğer sıvı birikimleri de genellikle drenaj ile tedavi edilir. 

Miyom embolizasyonu

Girişimsel radyolojide bir çok değişik hastalığın ameliyatsız tedavisi mümkündür. Rahim miyomlarının anjiyo ile tıkanarak tedavisi (miyom embolizasyonu) bunlardan bir tanesidir. Anjiyografi ile miyom tedavisi ameliyat değildir. Sadece bir iğne girimi ile rahim damarları tıkanır. Rahim herhangi bir zarar görmez ancak beslenemeyen miyomlar küçülür ve bazen kaybolur. Hastalar aynı gün ya da bir gün sonra evlerine dönebilir. 

Medyada

Anjiyografi ile Damar Tıkanması Tedavisi

Damar tıraşlama (aterektomi) yöntemi

Damar tıkanıklığı hakkında merak edilenler sağlık raporu programı